Bilgi Güvenliği Danışmanlığı

Bilgi Güvenliği günümüz rekabet ortamında bir gereklilik olmaktan öte, bazı sektörlerde bir zorunluluktur. NovaBOLD olarak bizler, cihazların ve sistemlerin güvenliğinden daha çok “Bilgi”nin güvenliği penceresinden hizmeti konumlandırırız. Bu şekilde bakıldığında  bilgi güvenliğini sağlayan daha çok düzenleme yapabiliriz.

Bilgi Güvenliği danışmanlığı perspektifinden bir proje geliştirdiğimizde bakış açımız aşağıdaki gibi şekillenir.

  • Kurumunuzun bulunduğu sektöre özel devlet tarafından istenen zorunlu regülasyonlar var mıdır anlamaya çalışırız.
  • Kurumunuzun yönetimi tarafından kabul edilmiş ve tüm çalışanlara ilan edilmiş Bilgi Güvenliği Politikanızın  varlığını inceleriz.
  • Mevcut politika ve uygulamaları arasındaki olası farklılıkları denetleriz.
  • Bilgi Güvenliği için İnsan, Teknoloji ve Süreç boyutlarında değerlendirme yaparız. Güçlü ve zayıf yönleri tespit ederiz.
  • Proje teknik bileşenine özel sıkılaştırma prosedürlerini uygulayarak, konfigürasyonu teknik anlamda en güvenli düzeye taşırız.
  • Süreçlerde bilginin sızmasına neden olabilecek detayları tekrar değerlendiririz.
  • İnsan kaynaklarındaki bilgi güvenliğini artırıcı eğitim ve faaliyetlerle bilginin korunabilmesine yönelik farkındalık oluştururuz.

“zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür…”