BT Yönetim Hizmetleri

Hizmetin Tanımı

BT Yönetim Hizmetleri (Managed IT Services) konsepti Bilgi Teknolojileri biriminizin ürettiği servislerin tamamının ya da bir kısmının NovaBOLD danışmanları ile yerine getirilmesi ve yönetilmesidir. Hizmet kapsamı ve müşterilerimizin hizmet sürekliliği beklentilerine göre sözleşmeye bir Hizmet Seviyesi Taahhüdü (Service Level Agreement, SLA) tanımlanır. SLA gereksinimlerini yerine getirebilmek için firmanızda ve merkez ofisimizde ihtiyaç duyulan yetkinlikte ve adette BT sistem uzmanlarını istihdam ederiz.

Hizmetin SLA tanımlarına göre sürekliliği sağlamak için ne türlü bir düzenleme ve maliyet (sistem uzmanlarını eğitimleri, sistem uzmanlarının yedeklemesi, altyapı izleme araçları v.b.) gerekiyorsa tamamen bize aittir. Müşterilerimiz sadece aylık bazda taahhüt ettiğimiz süreklilik SLA’sı ile uyumlu olup olmadığımızı periyodik raporlar ya da güncel aktivitelerle takip eder. Sunulan hizmetin SLA ile uyumlu olmadığı aylarda, sözleşmede tanımlanmış olan penaltı bedelini müşterimiz NovaBOLD’a faturalayabilir. Tamamen servis odaklı ve müşterilerimizi koruyan bir hizmet yönetimi anlayışı söz konusudur. Bu hizmet ile tüm yönetim ve operasyonel riskler NovaBOLD’a transfer edilmiş olur.

Bu hizmet taraflar arasında yıllık sözleşme olarak yapılandırılır ve faturaları aylık olarak üretilir.

Hizmet Sunumu

BT Yönetim Hizmetlerinin sunumu için öncelikle yeni bir teknik kadro oluşturulur. Sözleşme kapsamında yer alan teknolojilere uygun danışmanlar müşterilerimizin ofisinde ve/veya NovaBOLD ofisinde görevlendirilir. NovaBOLD Destek Merkezinde yer alan mevcut danışmanlarda bu ekibe ayrıca destek sağlar. Eğer müşterilerimiz talep ederse kendi teknik personelini, tüm tarafların onayından sonra, NovaBOLD kadrosuna transfer edebilir.

Ekip yapılandırılmasından sonra hizmet içeriğine uygun süreç ve teknoloji gereksinimleri ortaya çıkartılır, öncelikle mevcut kaynaklar kullanılır, eğer gerekli ise yeni kaynaklar (yazılım, donanım, diğer teçhizat, v.b.) tedarik edilir. Bu aşamadan sonra sözleşmede belirlenen kapsama ve Hizmet Seviyesi Taahhüdüne (SLA) göre hizmetlerin operasyonel olarak çalıştırılması ve yönetilmesi sağlanır. Periyodik raporlama ile müşterilerimize hizmete dair bilgiler sağlanır.

Kazanımlarınız

 • İnsan kaynağı maliyetleri (maaş, kıdem, ihbar, izin), eğitim gereksinimleri, bakım ve destek gibi mevcut  maliyetlerinizle karşılaştırdığınızda daha uygun maliyete aylık kiralama hizmeti.
 • Alanında yetkin BT Danışmanlarının ofisinizde bulundurulması.
 • NovaBOLD merkez ofisindeki deneyimli diğer danışmanların hizmet yönetim döngüsüne dahil olması.
 • ITIL temelli BT Hizmet Yönetim süreçlerinin kurumunuza göre özelleştirilmesi.

Kimler Bu Hizmetten Faydalanmalı?

 • BT insan kaynağı yatırımı yapmak istemeyen ve BT Hizmetlerine aylık kira bedeli ödeyerek sahip olmak isteyen firmalar
 • Bir BT birimi olan ancak yeterli sayıda insan kaynağına sahip olmayan firmalar
 • Operasyonel BR risklerini tamamen başka bir danışmanlık firmasına transfer ederek, kolay BT Hizmet Yönetimi yapmak isteyen firmalar
 • Kritikliği yüksek olan hizmetlerde iç ve dış kaynaların entegre çalışmasının sağladığı sinerjiye ihtiyaç duyan firmalar.

Hizmet Seviyesi Taahhüdü

BT Yönetilen Hizmetler konsepti ile müşterilerimize bir Hizmet Seviyesi Taahhüdü (SLA) verilir. Burada amaç hizmetin hep istenen kalitede olmasını garantilemektedir. Sözleşmede tanımlı SLA uyumsuzluğu anında tespit edilebilir ve sözleşmeye göre cezai yaptırımlar içerebilir. SLA değerleri beklenen hizmetlerin firma için toleransına ve dünya ölçeğinden pratiklere bakılarak taraflarca belirlenir.

Örnek SLA Tanımları

 • Mesajlaşma sisteminin %99,9 çalışır durumda tutulması
 • Bir son kullanıcı destek çağrısına 1 saat içerisinde ilk cevabın verilemesi ve 4 saat içerisinde çözüm bulunması
 • Son 1 aylık veritabanı yedeklerinin bulundurulması