BT Yönetişim Danışmanlığı

NovaBOLD BT Yönetişimi ve BT Yönetimi alanında danışmanlık hizmetleri verir. Kurumların kendi kültürlerine özel yönetişim yapısının kurgulanmasının yanı sıra, dünyaca kabul görmüş yaklaşımların uygulanmasına da öncülük eder.

GRC konseptinin kurumlardaki farkındalığının artırılması ve yaşatılmasına yönelik aksiyonların yanı sıra COBIT, ITIL ve ISO27001 gibi global yaklaşımların gerektirdiği süreç, kaynak ve teknoloji yapısının kurumunuzda oluşturulmasına katkılar sağlar.

NovaBOLD BT Yönetişim Danışmanlık Hizmetleri

BT Yönetişim ve BT Yönetim Kavramları

BT Yönetişim ve BT Yönetim kavramları ülkemizde genellikle karıştırılarak aynı anlamda kullanılır; aslında bu iki kavram çok farklı anlamları ifade etmektedir. BT Yönetişim bir kurumda BT Stratejilerinin değerlendirilmesine, yönlendirilmesine ve gözlemlenmesine odaklanır. BT Yönetişim yaklaşımı BT’nin diğer iş birimlerinin beklentileri üzerinden stratejik iş hedefleri oluşturmasına yönelik mekanizmaların kurum içerisinde oluşturulmasını ve çalıştırılmasını gerektirir. BT Yönetim ise daha çok sahada yerine getirilen BT operasyonlarına odaklıdır. BT operasyonlarının planlanması, yapılandırılması, çalıştırılması ve gözlemlenmesi gibi süreçleri içerir.