Eğitimin Amacı

Bu eğitim CISA (Certified Information Secuirty Auditor) sınavına hazırlık odaklı bir eğitimdir. CISA sınavı, kökeni Bilgi Teknolojileri Altyapı Uzmanı ya da Finansal Denetim Uzmanı olan tüm adayların  korkulu rüyası olacak kadar zorlu bir sınavdır. Bu sınavda başarılı olabilmek teknik bilgi birikimin yanı sıra denetim süreçlerine hakim olmayı ve denetçi gibi düşünebilmeyi gerektirir. Her iki nosyona sahip olan adayların sınavlarda daha iyi başarı gösterdiği bilinmektdir. Bu eğitimin amacı, hem teknik detaylara zaman olabildiğince inebilmek ve hem de olaylar karşısında ISACA’nın yayınladığı denetim standartlarına uyum sağlayan bir denetçi gibi düşünebilmeyi öğretmektir. Bunlara ek olarak önceki yıllarda çıkmış olan sınav sorularını gözden geçirme ve tartışma ortamı yaratma imkanı olacaktır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

  • İç ve dış denetim birimlerinde görev alan denetim profesyonelleri,
  • Kariyerine BT  Denetim alanında devam etmek isteyen denetçi adayları,
  • BT yöneticileri ve yönetici adayları.

Kazanımlar

ISACA denetim standartları ve bilişim teknolojileri büyük resmi üzerine genel bir know how edinilmesini sağlar. BT kökenliler denetçi gibi düşünmeyi öğrenir, denetim kökenliler ise bilişim teknolojileri terminolojisene yakınlaşırlar.

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 5 gündür.

Daha fazla bilgi için lütfen egitim@novabold.com adresinden bize ulaşınız.