COBIT5 Foundation Eğitimi

COBIT5 Kurumsal BT Yönetişim Çerçevesi Temelleri

Özet

Bu 2 günlük eğitim katılımcıların COBIT5 Yönetişim Çerçevesi ile ilgili temel seviyede bilgiler edinmesini sağlar. Günümüzde kurumların neden BT Yönetişime ihtiyaç duyduğu detaylı bir şekilde incelendikten sonra, COBIT5’in bu ihtiyacı nasıl karşılayabileceği konusuda bilgiler verilir. COBIT5 altyapısı üzerinde tartışılır; COBIT Prensipleri ve Gerçekleştiricileri tek tek detaylı bir şekilde incelenir. BT stratejilerinin İş Stratejilerinden türetilmesinin gerekliliği ve yöntemleri üzerine örnek olaylar incelenir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Organizasyonlarda Yer Alan İş Birimlerinin Sorumluluları
 • İç ve Dış Denetçi Rolündeki BT Profesyonelleri,
 • BT Yönetişim Yapısı Kurgulanmış ya da Kurgulamayı Planlayan Profesyoneller,
 • BT Yöneticiliğine Aday  BT profesyonelleri,
 • Proje Yöneticileri

Eğitim Hedefleri

 • COBIT5 Prensipleri hakkında bilgi sahibi olma,
 • COBIT5 Gerçekleştiricilerinin organizasyonlarda nasıl kullanılacağını örnekleme,
 • Balance Score Card Metodolojisini kullanarak BT İş Hedeflerinin Kurumsal İş Hedeflerinden türetilmesi,
 • RACI Modeli ile rol ve sorumlulukların ilişkilendirilmesi,
 • RACI Modelinin olası dezavatajları,
 • COBIT5 Süreç Yapısı
 • COBIT5 Süreçlerinin Yetkinliği ve Ölçümleme
 • COBIT5 Denetimi Temel Bilgileri
 • COBIT5 Uyarlama Temel Bilgileri

Eğitim Gündemi

1.Gün: COBIT5 Temelleri

 • COBIT 4.1 ve COBIT5 Arasındaki Temel Farklar
 • COBIT5 Prensipleri
 • COBIT5 Gerçekleştiricileri
 • COBIT’in Diğer Yönetişim Çerçeveleri ile İlişikisi
 • Kurumsal BT Stratejilerinin BSC Modeli ile Türetilmesi
 • BSC Strateji Geliştirme Modeli için Örnek Vaka Çalışması

2.Gün: COBIT Süreçleri, Denetimi ve Uyarlaması

 • COBIT5 Süreç Yapısı
 • COBIT5 Süreç Yetkinliği Ölçümleme
 • COBIT5 Denetim Temelleri
 • COBIT5 Uyarlama Temelleri
 • COBIT5 Foundation Sınavına Hazırlık

Ön Gereksinimler

 • Basılı ve Görsel eğitim materyalinde yer alan ingilizce ifadeler nedeniyle temel seviyede İngilizce bilmesi fayda sağalayacaktır.
 • BT Yönetişim alanında ilgi sahibi olmak eğitimin verimliliğini katılımcı açısından oldukça artıracaktır.

Sınav ve Sertifika

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, ISACA tarafından düzenlenen COBIT Foundation sınavına girip başarılı bir sonuç alarak sertifika almaya hak kazanabilirler.

Genel Bilgiler

 • Tüm katılımcılara eğitim ders notları verilecektir.
 • COBIT5 ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacak pdf kitaplar verilecektir.
 • Eğitimde video gösterimler ile örnek olaylar gösterilerek, gerçek hayatta karşılaşışan durumlar örneklenecektir.
 • Bu eğitim “Kapalı Grup” olarak kurumlara özel planlanır, genel katılıma açık olan “Açık Sınıf” uygulaması yapılmamaktadır.
 • Kapalı Grup Eğitimler müşteri ofislerinde ya da NovaBOLD İstanbul/Ankara anlaşmalı eğitim salonlarından birisinde yapılır.
 • Eğitim ücret bilgisi için lütfen katılımcı sayısınızı ve eğitim ortamı (NovaBOLD ofisi ya da sizin ofisiniz) tercihinizi belirten bir mesajı egitim@novabold.com adresine gönderiniz. En kısa sürede size teklif dökümanı gönderilir.
 • Daha fazla bilgi ya da eğitime kayıt için lütfen bize aşağıdaki yöntemlerle ulaşınız.