COBIT5 Implementation Eğitimi

COBIT5 Kurumsal BT Yönetişim Çerçevesinin Uyarlanması

Özet

Bu 2 günlük eğitim katılımcıların COBIT5’in organizasyonlarda uyarlanmasına yönelik bilgiler edinmelerimi ve genel yaklaşımı anlamaları sağlar. Katılımcılar bu eğitim sonrasında, organizasyonların mevcut durumlarını değerlendirme ve COBIT’in nasıl fayda sağlayabileceğini projeksiyon edebilir. Bu eğitim ayrıca COBIT5 Implementaion Sertifika sınavına bir hazırlık niteliğindedir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • COBIT’in nasıl uyarlanması gerektiği konusunda bilgi almak isteyen Danışmanlar
 • Farklı organizasyonel senaryolar için COBIT’in kullanımı ile ilgilen BT Uzmanları
 • Belirli İş problemlerin, süreklilik arz eden sorunlara ve risk senaryorlarına daha pratik yaklaşımları görmek isteyen İş Birimleri yöneticileri

Eğitim Hedefleri

Bu eğitim COBIT5’in aşağıda verilen alanlardaki konseptleri hakkında bilgiler sağlar ve uygulanmasına yönelik pratiklere rehberlik eder:

 • COBIT5 gözden geçirmesi ve GEIT (Kurumsal BT Yönetişim)
 • Uygun ortam oluşturma
 • Uyarlama fazlarının gözden geçirilmesi
 • Uygulama ve metotlar
 • Uyarlama rehberinin yapısı ve içeriği

Eğitim Gündemi

1. Gün: COBIT5 ve Kurumsal BT Yönetişim Kavramlarına Genel Bakış

 • COBIT5 Temelleri ile İlgili Bazı Önemli Konseptlerin Gözden Geçirilmesi
 • Kurumsal Yönetişimin Entegre Bir Parçası Olarak Kurumsal BT Yönetişim
 • COBIT Uyarlama Rehberinin Yapısı
 • Organizasyon İçerinde Uygun Uyarlama Ortamı Oluşturma
 • 7 Aşamalı Uyarlama Yaklaşımını Gözden Geçirme
 • En Sorunlu Konular ve Tetikleyici Etmenler
 • Kilit Noktadaki Paydaşlar: Onların Rolü ve Yönetişim Çıktıklarına İlgisi

2.Gün: 7 Aşamalı Uyarlama Yaklaşımı

 • 7 Aşamalı Uyarlama Yaklaşımı Detayları
 • Hedefler
 • Tanımlar
 • Sürekli İyileştirme, Değişimi Gerçekleştirme ve Program Yönetimi İçin Görevler
 • Rol ve Sorumluluklar (RACI Chart Dahil)
 • Faz Girdi ve Çıktıları
 • Karşılaşılabilecek Olası Zorluklar

Ön Gereksinimler

 • Basılı ve Görsel eğitim materyalinde yer alan ingilizce ifadeler nedeniyle temel seviyede İngilizce bilmesi fayda sağalayacaktır.
 • Eğer eğitim sonrasında COBIT Implementation Sınavına girip resmi sertifika alınması isteniyorsa, bu durumda COBIT Foundation eğitiminin alınması ve sınavının tamamlanması zorundur. Eğer belirli bir sertifkasyon hedefi yoksa ve sadece kurum içinde uygulama ya da farkındalığı artırma amacı söz konusuysa, o zaman herhangi bir ön koşul yoktur.

Sınav ve Sertifika

Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar, ISACA tarafından düzenlenen COBIT Implementation sınavına girip başarılı bir sonuç alarak sertifika almaya hak kazanabilirler. Sertifikasyon süreci ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen şu linki takip ediniz: http://www.isaca.org/Education/COBIT-Education/Pages/COBIT-Exams.aspx

Genel Bilgiler

 • Tüm katılımcılara eğitim ders notları verilecektir.
 • COBIT5 ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacak pdf kitaplar verilecektir.
 • Eğitimde video gösterimler ile örnek olaylar gösterilerek, gerçek hayatta karşılaşılan durumlar örneklenecektir.
 • Bu eğitim “Kapalı Grup” olarak kurumlara özel planlanır, genel katılıma açık olan “Açık Sınıf” uygulaması yapılmamaktadır.
 • Kapalı Grup Eğitimler müşteri ofislerinde ya da NovaBOLD İstanbul/Ankara anlaşmalı eğitim salonlarından birisinde yapılır.
 • Eğitim ücret bilgisi için lütfen katılımcı sayısınızı ve eğitim ortamı (NovaBOLD ofisi ya da sizin ofisiniz) tercihinizi belirten bir mesajı egitim@novabold.com adresine gönderiniz. En kısa sürede size teklif dökümanı gönderilir.
 • Daha fazla bilgi ya da eğitime kayıt için lütfen bize aşağıdaki yöntemlerle ulaşınız.