COBIT Denetimi

COBIT süreçleri kurumunuzda kaynak ve riskleri optimize ederken, BT faydalarının gerçekleşmesini sağlar. Böylece BT Paydaşlarının BT’den beklentileri ile uyumlu bir ortam oluşturulması sağlanır.

Güncel COBIT sürümü olan COBIT5, aşağıda verildiği üzere 5 domain ve 37 süreçten oluşur. Denetim faaliyetlerimiz bu süreçlerin tamamı ya da belirli bir kaç tanesi ile sınırlandırılabilir.

 • EDM01 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance
 • EDM02 Ensure Benefits Delivery
 • EDM03 Ensure Risk Optimization
 • EDM04 Ensure Resource Optimization
 • EDM05 Ensure Stakeholder Transparency
 • APO01 Manage the IT Management Framework
 • APO02 Manage Strategy
 • APO03 Manage Enterprise Architecture
 • APO04 Manage Innovation
 • APO05 Manage Portfolio
 • APO06 Manage Budget and Costs
 • APO07 Manage Human Resources
 • APO08 Manage Relationships
 • APO09 Manage Service Agreements
 • APO10 Manage Suppliers
 • APO11 Manage Quality
 • APO12 Manage Risk
 • APO13 Manage Security
 • BAI01 Manage Programmes and Projects
 • BAI02 Manage Requirement Definition
 • BAI03 Manage Solutions Identification and Build
 • BAI04 Manage Availability and Capacity
 • BAI05 Manage Organisational Change Enablement
 • BAI06 Manage Changes
 • BAI07 Manage Change Acceptance and Transitioning
 • BAI08 Manage Knowledge
 • BAI09 Manage Assets
 • BAI10 Manage Configuration
 • DSS01 Manage Operations
 • DSS02 Manage Service Requests and Incidents
 • DSS03 Manage Problems
 • DSS04 Manage Continuity
 • DSS05 Manage Security Services
 • DSS06 Manage Business Process Controls
 • MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance
 • MEA02 Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Controls
 • MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements

Periyodik Denetimin Gerekliliği

Her ne kadar BT Yönetişim çatısı kurumunuzda çok iyi yapılandırılmış olsa da, zaman içerisinde değişen yönetişim pratikleri kurumunuzun regülasyonlarla uyumsuz olmasına ya da verimliliğini düşmesine neden olabilir. Bu bağlamda kurumunuzda var olan COBIT BT Yönetişim yaklaşımının belirli periyotlarla tarafsız danışmanlar tarafından denetlenmesi önemli faydalar sağlar; hatta bazı sektörler için bu bir zorunluluktur.

Denetim periyodikliği altı aylık, yıllık ya da daha uzun süreli olarak planlanabilir. Bulunduğunuz sektöre, yasal mevzuata, incelenecek süreçlerin kurum içerisindeki kritikliğine ve yönetimin isteklerine göre periyodiklik kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.

Ön Denetim Yaklaşımı

Global denetim firmaları tarafından yapılan büyük ve pahalı denetim faaliyetleri öncesinde, NovaBOLD danışmanları ile bir ön denetim çalışması yaparak olası süreç uyumsuzluklarınızın ve zaafiyetlerinizin tespitinde deneyimli ve tarafsız uzmanların görüşünü alabilirsiniz. Bu hizmet resmi denetim öncesinde bir “Ön Denetim Çalışması” olarak değerlendirilebilir.

Bu hizmetimizin size getireceği en önemli kazanımlar;

 • Ön Denetim ile tespit edilen uyumsuzlukların düzenleyici önlemleri alabilme zamanı sağlaması
 • Resmi büyük denetimden daha yüksek COBIT yapabilirlik skorları alabilme fırsatı
 • Tarafsız ve deneyimli danışmanlar ile çalışma
 • Denetim Hizmetini farklı bir firma yaklaşımını deneyimleme
 • Çok daha uygun danışmanlık maliyetleri