COBIT5 BT Yönetişim (IT Governance) Eğitimleri

ISACA tarafından sahiplenilen ve güncellenen COBIT5 BT Yönetişim (IT Governance) Çerçevesi ile ilgili çeşitli seviye ve ilgi alanlarında eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimler: Organizasyonlardaki yöneticilere yönelik olan Giriş (Introduction) seviyesi eğitimi, BT profesyonellerine yönelik Temel (Foundation) eğitim ve Uyarlama (Implementation) eğitimleridir. Bu eğitimler hem İş birimleri temsilcilerini, hem BT profesyonellerini ve hem de denetiçi/proje yöneticilerini ilgilendirmektedir. Bu bağlamda bakıldığında COBIT5 eğitimleri setimiz organizasyonlarda COBIT uyarlaması ile ilgili rol alabilecek tüm partileri kapsamaktadır.

CISA (Certified Information Security Auditor) Sınavı ISACA tarafından düzenlenen ve BT Denetim metodolojileri ve standartlarına yönelik yetkinlikleri ölçümleme ve sertifikalandırma amaçlı bir sınavdır. Popüleritesi ve saygınlığı oldukça yüksek olan CISA sertifika sınavına ön hazırlık amaçlı 5 günlük yoğun bir eğitim düzenlemekteyiz. Bu eğitimde özellikle bir BT Denetçisi gibi düşünmeyi öğretmeyi hedeflemekteyiz, aynı zamanda geçmiş yıllarda sorulan CISA sınav sorularından esinlenerek ISACA’nın konuyu nasıl ölçümlediğini katılımcılarımızla paylaşmaktayız.

COBIT5 Introduction Eğitimi

COBIT5 BT Yönetişime Giriş Yönetici Eğitimi

COBIT5 Giriş Eğitimi

Daha Fazla Bilgi

COBIT5 Foundation Eğitimi

COBIT5 BT Yönetişim Temel Eğitimi

COBIT5 Temelleri Eğitimi

Daha Fazla Bilgi

COBIT5 Implementation Eğitimi

COBIT5 BT Yönetişim Uyarlama Eğitimi

COBIT5 Uyarlama Eğitimi

Daha Fazla Bilgi

CISA Exam Preparation Eğitimi

ISACA CISA Sınavına Hazırlık Eğitimi

CISA Sınavına Hazırlık Eğitimi

Daha Fazla Bilgi