NovaBOLD Eğitim Hizmetleri

Hızla gelişen teknoloji, altyapı sistemlerini yöneten insan kaynaklarının kendilerini geliştirmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Bu bağlamda kurumlarda çalışan BT profesyonelleri tecrübeli ve güvenilir danışmanlardan kurumsal içerikli eğitimler alarak teknik bilgilerini güncel tutarlar.

Bu tip profesyonel eğitimlerde önemli olan hem üreticilerin güncellenmiş eğitim müfredatını takip etmek ve hem de eğitmenin pratik deneyimlerini dinleyebilmektir. Yalnızca müfredat bilgisi çoğu zaman katılımcıları tatmin etmeyebilir, ancak eğitmenin sahada yaşadığı deneyimler katılımcının öğrenme sürecini hızlandırabilir.

NovaBOLD bir Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Eğitim firmasıdır. Eğitmenlerimizin hepsi saha tecrübesine sahip çok deneyimli bilişim danışmanlarıdır. Eğitimlerde üretici müfredatını takip etmenin yanı sıra, firmalarda yaptıkları projelerde edindikleri deneyimleri, destek hizmeti verirken en çok karşılaştıkları sorunları ve denetim çalışmalarında en çok karşılaştıkları konfigürasyon ve güvenlik hatalarını katılımcılarla paylaşarak çok boyutlu bir öğrenme süreci oluşturmayı amaçlarlar. Her eğitimden önce katılımcıların firmalarındaki aktif proje durumları sorgulanır ve ihtiyaca göre müfredata eklemeler yapılabilir.

İki farklı formatta eğitimlerimiz söz konusudur, bunlar;

  1. Açık Eğitimler: Genel katılımın olduğu eğitimler.
  2. Kapalı Grup Eğitimleri: Belirli bir grup ya da firmaya özel eğitimlerdir.

Eğitim Hizmeti Yaklaşımımız

  • Takvim: Esnek Eğitim Zaman Planı
  • Size Özel: Açık ya da Kapalı Gruplar
  • İçerik: Teorik ve Pratik Bilgiler
  • Deneyim: Çok Deneyimli Eğitmenler