HealthCheck Sonuçları Analizi

Bulgular ve Çözüm Önerileri

NovaBOLD BT Altyapı Denetimi (HealthCheck) çalışmasının ana teması teknoloji ile ilgili tasarım ve yapılandırma parametrelerinin en iyi pratiklerle ve kurum ihtiyaçlarınızla olan uyumluluğunu tespit etmektir. Bu çalışma ile elde edilen her bir bulgu aslında belirli bir riski temsil etmektedir. Yapılan çalışma bu riskleri ve risklere dair çözüm önerilerini içerir.

Risk Derecelendirme

HealthCheck çalışması sonucu elde edilen Bulgular taşıdıkları risk seviyesine göre derecelendirilirler. Biz NovaBOLD olarak 4 kademeli bir risk değerlendirme ölçeği kullanırız; bu ölçek P1 (Yüksek Risk), P2 (Normal Risk), P3 (Düşük Risk) ve P4 (Bilgi) olacak şekilde kategorilendirilmiştir. Bu ölçekte yer alan risk kademeleri için aşağıda verildiği üzere bir Risk Puanı atanır:

  • P1 = 4 puan (Yüksek Risk)
  • P2 = 3 puan (Normal Risk)
  • P3 = 2 puan (Düşük Risk)
  • P4 = 1 puan (Bilgi)

Riskleriniz İle İlgili Büyük Resmi Görün

Teknik altyapı bileşenlerine ait bulgular ve bulguların çözümlerinden oluşan Bulgu-Çözüm Önerisi listesi, kurumunuz teknik personelleri için çok faydalı bir kaynaktır; ancak üst düzey yöneticilere mevcut risklilik seviyesini anlatmak için yeterli bir gösterim şekli değildir. Yönetim Kurulu ve BT Üst düzey yöneticileri bu detay listeleri incelemek yerine daha büyük resmi gösteren raporları görme eğilimde olurlar;  işte tamda bu sebeple NovaBOLD olarak özgün bir Risk Derecelendirme yaklaşımı geliştirdik. Böylece tüm riskleri belirli bir algoritma ile yüzdesel bir sayı değerine indirgeyebildik. Bu algoritma yapılan yüzlerce saatlik çalışmaları ve elde edilen yüzlerce risklilik bulgusunu analiz edip kuruma ve incelenen BT teknolojilerine özgü yüzdesel bir risklilik değeri üreterek, yöneticinin kafasındaki risk algısının oluşmasını sağlar.

Örnek Ekran Görüntüleri