ISO 38500 IT Corparate Governance (Kurumsal BT Yönetişimi) Eğitimleri

Kurumsal BT Yönetişim (IT Corporate Governance) yaklaşımı özellikle son 10 yıldır popülerliğini artırmaya devam etmektedir.Bu yaklaşım kurumların kaynak, risk ve BT faydalarını optimize ederek maksimun değer üretme felsefesine bağlı kalarak organizasyonlara önemli faydalar sağlamaktadır.

Bu alanda yer alan ve kabul görmüş uluslararası standart ISO 38500’dür; bu standarda yönelik PECB tarafından geliştirilen ve Türkiye’de NovaBOLD tarafından verilen kişisel gelişim eğitimleri aşağıdaki verildiği üzere 4 aşamalıdır.

  1. PECB ISO/IEC 38500 Introduction Eğitimi, 1 gün
  2. PECB Certified ISO/IEC 38500 Foundation Eğitimi, 2 gün
  3. PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager, 3 gün
  4. PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager, 5 gün

ISO/IEC 38500 Introduction

ISO/IEC 38500 Tanıtım Eğitimi

ISO/IEC 38500 Temel Bilgilendirme Eğitimi (1 Gün)

Daha Fazla Bilgi

ISO/IEC 38500 Foundation

ISO/IEC 38500 Temelleri Eğitimi

ISO/IEC 38500 Temelleri Eğitimi (2 Gün)

Daha Fazla Bilgi

ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Manager

ISO/IEC 38500 Kurumsal BT Yönetişim Müdürü

ISO/IEC 38500 Kurumsal BT Yönetişim Müdürü Eğitimi (3 Gün)

Daha Fazla Bilgi

ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

ISO/IEC 38500 Kurumsal BT Yönetişim Lideri

ISO/IEC 38500 Kurumsal BT Yönetişim Lideri (5 gün)

Daha Fazla Bilgi