ISO27001 Danışmanlığı

ISO27001 Standardı

NovaBOLD Bilgi Güvenliği kavramını cihazların güvenlik önlemleri olarak değil, işletmelerin var olabilmesi için gereken Bilgi’nin korunması olarak ele alır ve bu bağlamda gerekli süreç ve araç setlerini yapılandırarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS) oluşturur.

NovaBOLD işletmenize özel BGYS’nin oluşturulması ya da mevcut BGYS’nin yapılandırılması, denetlenmesi gibi faaliyetleri yerine getirir.

Kazanımlarınız

 • İşletmeniz hangi bilgi varlıklarının olduğunun ve değerinin farkına varır, onları kategorize eder ve yönetir
 • Kurulacak kontroller ile koruma metotları belirlenir ve uygulayarak bilgi güvenliği sağlanır
 • Bilgi güvenliğinin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir yönetim çerçevesine sahip olursunuz
 • Yasalara, düzenlemelere, sözleşme şartlarına uyumluluğu garanti edersiniz
 • Artan risk farkındalığı ortamı oluşur
 • İş Sürekliliği belirli bir plana dayanır

Başarılı Bir Uyarlaması İçin Aksiyonlar

 • BGYS çalışmaları yapacak olan ekibin seçimi
 • BGYS çalışma hedeflerinin seçimi
 • Kapsam belirleme ve uygulaması
 • Varlıkların sınıflandırılması
 • Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 • Risk analizi
 • Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme
 • Dokümantasyon oluşturma
 • Kontrolleri uygulama
 • Kayıtları tutma
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Farkındalık programı hazırlama
 • İç denetim ekibi ve sistemi oluşturma ve uygulaması
 • Örnek iç denetim çalışması