ISO/IEC 27001 Lead Auditor Eğitimi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetiminde Uzmanlaşma

Özet

PECB ISO/IEC 27001 Lead Auditor eğitimi, bir organizasyondaki ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) denetlemesine yönelik uzmanlığın elde edilmesini sağlar. Katılımcılar yaygın olarak kabul gören denetim prensiplerini, prosedürlerini ve tekniklerini kullanarak bir Baş Denetçi olarak denetim ekibini yönetmek için gereken uzmanlığı elde ederler. Bu eğitim süresince katılımcılar, ISO 17011’de yer aldığı üzere, ISO 19001 sertifikalandırma süreciyle uyumlu İç ve Dış Denetimleri planlamak ve yerine getirmek için gerekli teknik bilgileri ve yetkinlikleri kazanırlar.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • İç Denetçiler
 • BGYS sertifikasyonu için denetim sürecini yönetmek ve liderlik etmek isteyen Denetçiler
 • BGYS denetim sürecinde uzmanlaşmak isteyen proje yöneticileri ve danışmanlar
 • Kurumsa BT Yönetişim ve BT Risk Yönetiminden sorumlu CxO ünvanlı yöneticiler
 • Bilgi Güvenliği ekip üyeleri
 • Bilgi Teknolojileri alanındaki uzman danışmanlar
 • Bilgi Güvenliği denetimine hazırlık aşamasında olan teknik uzmanlar

Eğitim Hedefleri

 • ISO 19011 rehbeliğinde ISO/IEC 27011 iç denetim hizmeti gerçekleştirecek uzmanlığı kazanma
 • ISO 19011 rehbeliğinde ve ISO 17021 ve ISO 27006 tanımlamalarına göre ISO/IEC 27001 sertifikasyonu için denetim uzmanlığını kazanma
 • BGYS denetim takımını yönetmek için gereken uzmanlığı kazanma
 • ISO/IEC 27001 uyumlu bilgi güvenliği yönetim sisteminin operasyonel olarak işletilmesini anlama
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve kontroller ile farklı paydaşlara ait BT ihtiyaçlarının yasalarla uyumluluğu arasındaki ilişkileri içeren Risk yönetimi arasındaki ilişkileri anlama
 • Organizasyonun iç ve dış ortamlarını analiz etme , risk değerlendirme ve denetim karar-verme kaabiliyetini geliştirme

Eğitim Gündemi

1. Gün: ISO/IEC 2700 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Konseptlerine Giriş

 • Bilgi Güvenliğinin temel prensipleri
 • ISO/IEC 27001 sertifika süreci
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • ISO/IEC 27001 Clause 4 – 8’in detaylı sunumu

2. Gün: ISO/IEC 27001 Denetimi Planlama ve Başlatma

 • Denetim konseptleri ve prensipleri temelleri
 • Kanıt ve Risk üzerine denetim yaklaşımı
 • Bir organizasyonda ISO/IEC 27001 sertifikasyon denetimine hazırlık
 • BGYS dökümasyasyonu denetimi
 • Denetim için “Açılış Toplantısı” yapma

3. Gün: ISO/IEC 27001 Denetim Çalışması

 • Denetim süresince iletişim
 • Denetim Süreci: gözlem, döküman gözden geçirme, birebir görüşme, örnek alma teknikleri, teknik doğrulama, onaylama ve değerlendirme
 • Denetim test planları
 • Denetim bulgularını formüle etme
 • Uygunsuzlukları dökümante etme

4. Gün: ISO/IEC 27001 Denetimini Kapatma ve Sonraki Adımları Netleştirme

 • Denetim dökümantasyonu
 • Kalite gözden geçirmesi
 • Kapanış Toplantısı düzenleme ve ISO/IEC 27001 Denetim sonuçları özetleme
 • Düzenleyici aksiyon planlarını değerlendirme
 • ISO/IEC 27001 Gözetim Denetimi
 • İç Denetim Program Yönetimi

5. Gün: Sertifika Sınavı

Ön Gereksinimler

“PECB Certified ISO/IEC 27001 Foundation” sertifikası ya da ISO/IEC 27001 ile ilgili temel bilgi.

Eğitim Yaklaşımı

Bu eğitim teorik ve pratik çalışmaları içermektedir:

 • Gerçek olaylardan örneklenmiş ders oturumları
 • Pratik örnekler
 • Sertifika sınavına hazırlık için gözden geçirme örnekleri
 • Sertifika sınavına benzeyen deneme sınavı

Sınav ve Sertifika

 • “PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor” sınavı, PECB Examination and Certification Program (ECP) gereksinimlerini tam olarak karşılar. Bu sınav aşağıdaki yetkinlik alanlarını kapsar:
  • Domain 1: Temel Bilgi Güvenliği Prensipleri ve Konseptleri
  • Domain 2: Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS)
  • Domain 3: Temel Denetim Konseptleri ve Prensipleri
  • Domain 4: ISO/IEC 27001 Denetimine Hazırlık
  • Domain 5: ISO/IEC 27001 Denetim Çalışması Başlatma
  • Domain 6: ISO/IEC 27001 Denetim Çalışması Tamamlama
  • Domain 7: ISO/IEC 27001 Denetim Programı Yönetme
 • Süre: 3 saat
 • Sınavı başarı ile geçen ve diğer gereksinimleri tamamlayan adaylar geçmiş iş tecrübelerine göre aşağıdaki seritfikalardan birisine başvurabilir;
  • PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Auditor,
  • PECB Certified ISO/IEC 27001 Auditor,
  • PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
 • Yukarıda verilen PECB Certified ISO/IEC 27001 sertifikaları ile ilgili daha fazla bilgi için pecb.com üzerinden daha fazla bilgi sağlanabilir.

Genel Bilgi

 • Eğitim fiyatlarına sınav ve sertifika basımı dahildir.
 • 450 sayfa üzerindeki öğrenci çalışma kitabı tüm katılımcılara verilir.
 • Sertifika sürekliliği için 31 CPD (Continuing Professional Development) kredisi katılımcılara tanımlanır.
 • Katılımcının sertifika sınavından başarısız olması durumunda, aynı sınavı ücretsiz olarak 1 yıl içerisinde tekrar almasına izin verilir.
     ISO/IEC 27001 Introduction
     ISO/IEC 27001 Foundation
     ISO/IEC 27001 Lead Auditor
     ISO/IEC 27001 Lead Implementer
 • Bu eğitim “Kapalı Grup” olarak kurumlara özel planlanır, genel katılıma açık olan “Açık Sınıf” uygulaması en az 4 kişilik katılımcı isteği gelmesi durumunda yapılır.
 • Kapalı Grup Eğitimler müşteri ofislerinde ya da NovaBOLD İstanbul/Ankara anlaşmalı eğitim salonlarından birisinde yapılır.
 • Eğitim ücret bilgisi için lütfen katılımcı sayısınızı ve eğitim ortamı (NovaBOLD ofisi ya da sizin ofisiniz) tercihinizi belirten bir mesajı egitim@novabold.com adresine gönderiniz. En kısa sürede size teklif dökümanı gönderilir.
 • Daha fazla bilgi ya da eğitime kayıt için lütfen bize ulaşınız.