ISO/IEC 38500 Foundation Eğitimi

ISO/IEC 38500 Kurumsal BT Yönetişim En İyi Pratikleri İle Tanışma

Özet

Bu eğitim ISO/IEC 38500 standardını baz alarak, katılımıcıların Kurumsal BT Yönetişim yaklaşımı ile ilgili en iyi pratikler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar. Katılımıcılar etkin bir Kurumsal BT Yönetişim yaklaşımında gerekli konseptler ve süreçler ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim ayrıca ISO/IEC 38500 temelli bir yönetişim modelinin nasıl sürdürülebileceği hakkında teorik ve pratik bilgiler sağlayacaktır.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Organizasyonların Bilgi Güvenliği ve BT Yönetişim takımı üyleri
 • Risk müdürleri
 • Proje müdürleri
 • Denetçiler
 • Kurumsal BT Yönetişim yaklaşımı ile ilgili ana konseptler ve süreçler ilgili detaylı bilgiler almak isteyen diğer profesyoneller

Eğitim Hedefleri

 • Esas olarak ISO/IEC 38500 ve kısmi olarakta COBIT ile CGEIT temelli Kurumsal BT Yönetişim sistemi bileşenleri ve operasyonlarını anlamak
 • ISO/IEC 38500, COBIT ve CGEIT arasındaki hedefler, içerik ve benzerlikleri anlamak
 • Kurumsal BT Yönetişim sistemi uyarlaması ve etkin yönetimi için gereken konseptleri, yaklaşımları, standartları, metotları ve teknikleri öğrenmek

Eğitim Gündemi

1. Gün: ISO/IEC 38500, Sorumluluklar, Strateji, Kazanım ve Performans

 • Eğitimin hedefleri ve yapısı
 • BT Yönetişim çerçeveleri
 • ISO/IEC 38500 standardı
 • Kurumsal BT Yönetişim modeli
 • Sorumluluklar
 • Strateji
 • Kazanımlar
 • Performans

2. Gün: Risk Yönetimi, Kaynak Yönetimi, Yasalarla Uyum, İnsan Davranışı ve Sertifika Sınavı

 • Performans Yönetimin Entegre Bir Parçası Olarak Risk Yönetimi
 • Kaynak Yönetimi – Giriş
 • İnsan Kaynağı Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı
 • Fayda ve Performans Ölçüm Teknikleri
 • Yasalarla Uyum
 • İnsan Davranışı
 • Sertifika Sınavına Başvuru ve Eğitimin Tamamlanması
 • Sertifika Sınavı

Ön Gereksinimler

Bu eğitime katılım için herhangi bir ön gereksinim yoktur.

Eğitim Yaklaşımı

 • Bu eğitim teorik ve pratik bilgilere dayanır:
  – Gerçek olaylardan örneklenmiş ders oturumları
  – Pratik örnekler
  – Sertifika sınavına hazırlık için gözden geçirme örnekleri
  – Sertifika sınavına benzeyen deneme sınavı
 • Pratik örneklerden en yüksek faydayı sağlayabilmek için eğitime katılım sınırlandırılmıştır.

Sınav ve Sertifika

 • “PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Foundation” sınavı, PECB Examination and Certification Program (ECP) gereksinimlerini tam olarak karşılar. Bu sınav aşağıdaki yetkinlik alanlarını kapsar:
  • Domain 1: Kurumsal BT Yönetişim Prensipleri
  • Domain 2: ISO/IEC 38500 Değerlendir, Yönlendir ve Takip Et (Evaluate-Direct-Monitor) Modeli
 • The “PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Foundation” sınavı başvuru formunda belirtildiği üzere farklı dillerde yapılabilmektedir.
 • Süre: 1 saat
 • “PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Foundation” sertifikası, sınavı başarı ile geçen ve diğer gereksinimleri tümünü tamamlayan adaylar için basılır.
 • ISO/IEC 38500 setifikaları ve sertifika alma süreci ile ilgili daha fazla bilgi içinlütfen PECB web sitesinde yer alan ISO/IEC 38500 Lead Manager bölümünü inceleyiniz.

Genel Bilgi

 • Eğitim fiyatlarına sınav ve sertifika basımı dahildir.
 • 200 sayfa üzerindeki öğrenci çalışma kitabı tüm katılımcılara verilir.
 • Sertifika sürekliliği için 14 CPD (Continuing Professional Development) kredisi katılımcılara tanımlanır.
 • Katılımcının sertifika sınavından başarısız olması durumunda, aynı sınavı ücretsiz olarak 1 yıl içerisinde tekrar almasına izin verilir.
 • Bu eğitim “Kapalı Grup” olarak kurumlara özel planlanır, genel katılıma açık olan “Açık Sınıf” uygulaması yapılmamaktadır.
 • Kapalı Grup Eğitimler müşteri ofislerinde ya da NovaBOLD İstanbul/Ankara anlaşmalı eğitim salonlarından birisinde yapılır.
 • Eğitim ücret bilgisi için lütfen katılımcı sayısınızı ve eğitim ortamı (NovaBOLD ofisi ya da sizin ofisiniz) tercihinizi belirten bir mesajı egitim@novabold.com adresine gönderiniz. En kısa sürede size teklif dökümanı gönderilir.
 • Daha fazla bilgi ya da eğitime kayıt için lütfen bize ulaşınız.