ITIL Danışmanlığı

ITIL Nedir?

ITIL, BT hizmet yönetimi alanında dünyada en yaygın olarak kullanılan ve en iyi pratiklerden derlenen bir BT yönetişim çerçevesidir. Daha çok operasyonel süreçlere odaklanarak yönetim süreçlerinin verimliliğinin artırılmasını ve müşteri odaklılığı ön planda tutar. BT iç müşterilerinin bekledikleri BT Servislerini tam olarak istenen zamanda ve kalitede almasına odaklanan, hizmet sürekliliğin garantileyen ve

NovaBOLD ITIL V3:2011 süreçlerinin işletmelerde uyarlanması üzerine projeler geliştirir veya mevcut süreçleri denetler.

Başarılı Bir ITIL Uyarlaması İçin Aksiyonlar

  • İşletmenin ihtiyacı olan BT Hizmet stratejisinin oluşturulması
  • Hizmet stratejisine uygun hizmet tasarımının yapılması
  • Hizmetlerin kullanıma geçişini sağlanması
  • Hizmetlerin operasyonel olarak yerine getirilmesi
  • Hizmetlerin sürekli gözlemlenerek geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Kazanımlarınız

  • BT Hizmetleri daha fazla müşteri odaklı olduğundan hizmetlerin kalitesinde raporlanabilir bir artış gözlemlenir.
  • BT Hizmet kataloğu ihtiyaçlara göre tasarlandığından ve hizmet taahhütleri netleştirildiğinden kötü sürprizlere yer olmayan, standartlaşmış hizmet süreçlerine sahip olursunuz.
  • Hizmet kesintilerinin azalması ve ekipler arası verimliliğin artması ile iş sürekliliği ve maliyet avantajı sağlar Daha şeffaf BT maliyetleri sayesinde etkin maliyet yönetimi sağlanır.
  • Hizmet kalitesinin metriklerle izlenmesi, ekipler arası verimliliğin arttırılması, rol ve sorumluluklarının tanımlanması, ISO 9001:2000 kalite standartlarını destekler.
  • BT Hizmetlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir daha profesyonel bir yapı kazanması, hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve sonuç olarak müşteri memnuniyetinin ve BT hizmetlerine olan güvenin artmasını sağlar.