ITIL Denetimi

BT birimlerinden beklentiler iş birimlerine destek olmaları ve tolere edilebilir süreklilikte hizmet üretmeleridir.  Bu bağlamda kurumunuza özel bir BT Stratejisine ve BT Hizmet Kataloğuna sahip olmak, bu katalogtaki hizmetlerin seviyelerini müşteri beklentilerine uygun yapılandırmak önemlidir. Böyle verimli bir hizmet yapısına sahip olabilmek için dünyada kabul görmüş ITIL gibi en iyi pratikler dizisini takip etmek zamandan kazandıracağı gibi, ölçülebilir ve diğer firmalarla karşılaştırılabilir bir hizmet yapısı oluşturur.

ITIL BT Operasyonel süreçlerine yönelik en iyi pratikleri veren beş ana kitaptan ve alt süreçlerden oluşan bir BT Hizmet Yönetimi (IT Service Management, ITSM) çerçevesidir. ITIL, müşteri odaklı BT hizmet yönetim süreç yapısının kurum içerisinde oluşturulmasına odaklanır ve genellikle “Nasıl” sorusuna cevap verir.

ITIL V3:2011 Süreç Yapısı

 • Strategy Management for IT Services
 • Service Portfolio Management
 • Financial Management for IT Services
 • Demand Management
 • Business Relationship Management
 • Design Coordination
 • Service Catalogue Management
 • Service Level Management
 • Risk Management
 • Capacity Management
 • Availability Management
 • IT Service Continuity Management
 • Information Security Management
 • Compliance Management
 • Architecture Management
 • Supplier Management
 • Change Management
 • Change Evaluation
 • Project Management
 • Application Development
 • Release and Deployment Management
 • Service Validation and Testing
 • Service Asset and Configuration Management
 • Knowledge Management
 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fulfilment
 • Access Management
 • Problem Management
 • IT Operations Control
 • Facilities Management
 • Application Management
 • Technical Management
 • Service Review
 • Process Evaluation
 • Definition of CSI Initiatives
 • Monitoring of CSI Initiatives

Oluşturulan süreçlerin ve hizmet stratejilerinin kurum ihtiyaçları ile ne kadar uyumlu olduğu, operasyonel süreçlerin ITIL ile uyumlu olup olmadığı ya da verimli olup olmadığı denetçinin konusudur. Bu bağlamda bizler NovaBOLD olarak sizlere hizmet üretmekten memnuniyet duyarız.