vmware vsphere install, configure, manage eğitimi

VMware NSX: Install, Configure, Manage

VMware NSX Ağ Sanallaştırma Altyapısı Yönetimi

Özet

Bu eğitim, kapsamlı ve yüksek tempolu bir gündem ile yazılım temelli veri merkezinin ağ sanallaştırması ürünü olan VMware NSX’in yüklenmesi, yapılandırılması ve yönetilmesine odaklanır. Eğitimde VMware NSX mantıksal anahtarlama (logical switching) kullanılarak yerel ağ ortamının nasıl sanallaştırıldığını öğrenilir. Bu eğitim, farklı sanal ortamlar arasında mantıksal yönlendirmenin (logical routing) nasıl yapılacağını da gösterir. Katılımcılar ayrıca VMware NSX ortamını optimize etmek için ağ geçidi hizmetleri, firewall yapılandırması ve diğer güvenlik servislerinin kullanımını da öğrenirler.

Yazılım Temelli Veri Merkezi ortamına erişim özel lab çalışmaları ile sağlanır. Bu çalışmalar, katılımcıların kavramları daha iyi anlamasına ve becerilerini artırmasına olanak sağlar.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Network Yöneticileri
 • Sistem Yöneticileri
 • Sanallaştırma Danışmanları

Eğitim Hedefleri

Bu eğitimin sonunda katılımcılar aşağıdaki yetkinliklere ulaşırlar:

 • Yazılım Temelli Veri Merkezi yaklaşımının gelişimini tanımlar.
 • Sanal ağ yönetimi ve kontrolu için VMware NSX bileşenlerini yapılandırır ve kurulumunu yapar.
 • VMware NSX Layer 2 ağ iletişimini tanımlar.
 • Mantıksal anahtar ağlarını yapılandırır ve kullanır.
 • East-West bağlantısı için VMware NSX Distributed Router bileşenlerini yapılandırır ve kullanır.
 • North-South bağlantısı için VMware NSX Edge ağ geçidi hizmetlerini yapılandırır ve kullanır.
 • VMware NSX Layer bridging yapılandırır ve kullanır.
 • VMware NSX Edge Services özelliklerini yapılandırır ve kullanır.
 • Ağ trafiğini kontrol etmek için VMware NSX dağıtık firewall kurallarını yapılandırır.
 • Service Composer politikalarını yapılandırır.
 • Kimlik farkındalığı olan firewall yapılandırır.
 • VMware NSX veri güvenliğini tanımlar.
 • VMware NSX’in cross-vCenter özelliğini kullanır.

Ön Gereksinimler

 • Ağ anahtarlama ve yönlendirme bilgisi
 • TCP/IP servisleri ile ilgili temel bilgi
 • Firewall ve firewall kural setleri ile ilgili temel bilgi
 • VCA-DCV sertifikasyonu veya buna eşdeğer sanallaştırma altyapısı yönetim bilgisi

Sertifikasyon

 • Bu eğitim VMware Certified Professional (VCP) sertifikası için gereken “eğitime katılım ön koşulunu” sağlar.
 • Daha fazla bilgi için lütfen VMware Certification web sayfasını ziyaret ediniz.

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri

Yazdır