vmware vsphere install, configure, manage eğitimi

VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage

VMware vSphere Sanallaştırma Altyapısı Kurtarma

Özet

Bu iki günlük uygulamalı eğitim ile deneyimli VMware vSphere sistem yöneticilerine VMware Site Recovery Manager kurulumu, yapılandırması ve yönetimine ilişkin bilgiler verilir. Bu eğitim ayrıca Felaketten Kurtarma Planının nasıl oluşturulacağı ve test edileceğini örnek uygulamalarla gösterir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?

 • Sistem Mühendisleri
 • Sistem Yöneticileri
 • Sanallaştırma Danışmanları

Eğitim Hedefleri

Bu eğitimin sonunda katılımcılar aşağıdaki yetkinliklere ulaşırlar:

 • Site Recovery Manager bileşenlerini tanımlar.
 • Site Recovery Manager yazılımının kurulumunu yapar.
 • Site Recovery Manager ile kullanılacak felaketten kurtarma topolojisini tanımlar.
 • Envanter ve Kaynak Haritalamasını yapılandırır.
 • Site Recovery Manager ile kullanılacak veri depolama aynılamasına ait opsiyonları tanımlar.
 • Vmware vSphere Replication özelliğini ve mimarisini tanımlar.
 • Site Recovery Manager ile kullanılmak üzere vSphere Replication kurulum ve yapılandırmasını yapar.
 • vSphere Replication temel alınarak Site Recovery Manager koruma grupları oluşturulur.
 • Bir kurtarma planını oluşturma, düzenleme, uygulama, test etme ve silme işlemlerini yapar.
 • Planlı bir göç işlemi gerçekleştirir.
 • Site Recovery Manager ve vSphere Replication kullanarak yeniden koruma ve geri devretmeyi gerçekleştirir.

Ön Gereksinimler

Katılımcının aşağıdaki eğitimlerden birisinin tamamlanmış olması tavsiye edilir.

 • VMwarevSphere: Install, Configure, Manage
 • VMware vSphere: Fast Track
 • VMware vSphere: What’s New
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop

Sertifikasyon

 • Bu ürün ile ilgili direkt bir sertifikasyon yoktur.
 • Daha fazla bilgi için lütfen Vmware Certification sayfasını ziyaret ediniz.

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri

Yazdır