Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları Uyumluluğu Denetimleri

Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynaklarınız İşiniz ile Ne Kadar Uyumlu?

Bir işletmenin ihtiyaç duyduğu İnsan Kaynakları, o işletmenin iş hedefleri ile doğrudan ilişkilidir. Kurumsal iş hedefleri değiştikçe, İnsan Kaynaklarınında bu değişime adapte olması gerekir, aksi takdirde işletme verimliliği direkt etkilenecektir. Diğer taraftan BT İnsan Kaynaklarının çalıştıkları organizasyondan ve bulundukları ortamdan memnun olmaları da önemlidir, bu memnuniyet verimliliklerine ve sürekliliklerine etki edecektir, bu bağlamda belirli periyotlarda çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz.

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri olarak en küçük organizasyondan en büyük organizasyonlara kadar Bilgi Teknolojilerinde görev yapan teknik personelin yetkinlik analizi ve işinde memnuniyetini ölçümlemeyi sağlayacak anonim denetim çalışmalarını yürütmekteyiz. Profesyonel gözlemlerin yanı sıra, anketler ve mülakatlar yaparak toplandığımız bilgileri bir denetim raporu halinde müşterilerimize sunuyoruz.

BT İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Bu hizmet kapsamında, İnsan Kaynakları yetkinliği denetçilerimiz BT’den kurumsal beklentileri analiz etme ve bu beklentilere uygun BT Yetkinlik Piramidinin oluşturulması, mevcut organizasyon yapısı ile olması gereken yapının karlılaştırılması adına aşağıda verilen bazı aktiviteleri yerine getirirler:

 • Paydaşların Bilgi Teknolojileri iş biriminden beklentilerin analizi
 • Mevcut Bilgi Teknolojileri organizasyon şeması inceleme ve rollerin tespit edilmesi
 • Mevcut Bilgi Teknolojileri yapılanmasına ait görev tanımlarının gözden geçirmesi
 • Mevcut BT rollerinin ve görev tanımlarının kurumsal iş ihtiyaçları ile örtüşüp örtüşmediğinin raporlanması, varsa yeni önerilerin getirilmesi
 • Mevcut BT İnsan Kaynaklarının yetkinliklerinin değerlendirilmesi (yüz yüze teknik mülakat, isteğe bağlı teknik sınav oturumu)
 • BT İnsan Kaynakaları mevcut yetkinlikleri ile olması gereken görev tanımlarında yer alan yetkinliklere ait farkının raporlanması
 • BT İnsan Kaynaklarına ait eğitim planının oluşturulması

Bu bağlamda BT İnsan Kaynakları ile çalışan memnuniyeti ve kariyer beklentileri anketleri anonim olarak yapılır, bu anketlerde en kaliteli geri bildirimi almak için anonim olmasına özen gösterilir ve aşağıdakilerle kısıtlı olmamak koşulu bile bir çok soruya cevap aranır ve geri dönen cevaplar arasında bir konvolüsyon yapılır.

 • Çalışanın kurumundan memnuniyeti
 • Çalışanın direktöründen ya da müdüründen memnuniyeti
 • Çalışanın aynı departmandaki iş arkadaşlarından memnuniyeti
 • Çalışanın diğer departmanlardaki iş arkadaşlarından memnuniyeti
 • Çalışanın işini yapmasına engel teşkil ettiğini düşündüğü konular
 • Çalışanın işini daha iyi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu araçlar, konular
 • Çalışanın sahip olduğu sosyal imkanlardan memnuniyeti
 • Çalışanın kariyer açısıdan mevcut iş yerini nerede konumlandırdığı

BT İnsan Kaynakları Memnuniyet Analizi

BT iş birimlerinden en yüksek faydayı alabilmek için, diğer iş birimlerinde olduğu üzere, belirli periyotlarda iş ile ilgili memnuniyetin ölçümlenmesi çok faydalı olur. Gündelik iş yoğunluğu ve baskısı altında çoğu zaman çalışan memnuniyetinin ölçümlenmesi atlanabilir ya da olduğundan daha az değerli algısı oluşabilir; ancak çalışanlarına katma değer sağlayan firmaların çalışan memnuniyetini ölçümlemek isteyecektir ve bu ölçümlemeye yönelik çalışmalara zaman ve kaynak ayıracaktır. BT İnsan Kaynaları iş memnuniyetini ölçümleme çalışmalarında, biz NovaBOLD olarak aktif rol alıyoruz, her ne kadar bu çalışma kurumların kendi İnsan Kaynaklar birimleri tarafından yerine getirilebilse de, çalışanın objektif ve kaliteli bilgi sağlaması açısından tarafsız bir üçüncü partinin işin içerisinde olduğunu bilmesi araştırmaya daha fazla katkı vermesine yardımcı olacaktır.

Danışman İle Görüşmek İstiyorum
""
1
Görüşme İstek Formu

Alanında uzman Danışmanlarımızın sizi ziyaret etmesi ya da telefon ile irtibat kurabilmesi için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. 

Firma/Kurum Adı
Ad Soyad
Telefon

Lütfen Danışmanlarımızla görüşmek istediğiniz tarih ve saati seçiniz.

Tarih
Saat

Görüşme öncesinde vermek istediğiniz bilgiler varsa lütfen aşağıdaki alana giriniz.

Notunuz:
0 /
Previous
Next