Bilgi Teknolojileri Süreç ve Kontrollerinin Denetimi

BT Standartları ve Çerçevelerine Yönelik Uyumluluk Denetimi Hizmetleri

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri olarak, organizasyonlardaki BT birimlerinin iş süreçlerini denetliyoruz. Denetlediğimiz iş süreçleri kurumların kendi geliştirdikleri yönetişim ve yönetim pratikleri ile ilgili olabildiği gibi, günümüzde oldukça yaygın kullanılan BT Standart ve Çerçevelerinin uyumluluğuna yönelikte olabilir. BT Standart ve Çerçevelerine yönelik yerine getirdiğimiz uyumluk çalışmaları resmi denetimler öncesinde bir Ön Denetim mahiyetindedir. Ön Denetim çalışmaları organizasyonu hem gerçek denetime hazırlar ve hem de olası risk ve uyumluluk sorunlarının neden olabileceği yan etkileri giderir.

Ön Denetimini yaptığımız global çerçeve ve standartları şu şekildedir:

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?