CIO/CTO Destek Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri Profesyonellerine Yarı Zamanlı Destek

CIO/CTO Kimdir?

CIO ve CTO rolleri bulundukları kurumlarda riskleri ve kaynakları optimize ederek fayda sağlamayı hedeflerler. Bu iki rolün tanımı bağlı bulundukları kurumlara göre değişkenlik gösterebilir, ancak biz aşağıdaki gibi genelleştirmeyi tercih ediyoruz.

CIO (Chief Information Officer): Kurumların Bilgi Teknolojileri birimlerinden sorumlu olan en üst seviyeli BT lideridir. Kritik İş Uygulamaları ve Bilgi Teknolojileri Altyapı Bileşenlerinden sorumlu olarak, BT’nin diğer iş birimlerine değer üretmesi üzerine odaklanır.

CTO (Chief Technical Officer): Kurumların Bilgi Teknolojileri Altyapı Bileşenlerinden sorumlu olan üst seviyeli BT liderdir. Bu liderin ana motivasyonu sistemlerin optimize ve sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlamaktır.

Hizmet Sunumu

Bu hizmet yıllık destek sözleşmesi ya da proje bazlı destek sözleşme yapılarak yerine getirilir.

Proje Bazlı Hizmet Sunumu: Projenin başlamasından canlı ortamda kullanıma kadar geçen süre boyunca CIO ve CTO’larımız sizlere destek verirler.

Yıllık CIO Destek Sözleşmesi: Periyodik yönetsel faaliyetlerin yerine getirilmesi için CIO ve CTO’larımız haftalık veya aylık dönemsellikte sözleşmede belirlenen gün sayısı kadar sizin ofisinizde yönetsel aktiviteleri yerine getirirler. Ofis dışındaki dönemde de yönetsel faaliyetleri uzaktan takip ederek olaylara müdahil olurlar.

Kimler Bu Hizmeti Almalı?

Aşağıdaki senaryolardan bir veya birkaçı söz konusu ise bu hizmet sizin ihtiyacınız karşılayacaktır.

 • Firmanızda BT Yönetişim yapısını, BT Hizmet Yönetim çerçevesini en baştan oluşturmanız ya da mevcut uygulamaları güncellemeniz gerekiyorsa,
 • Projeniz için teknoloji çözümleri ve tedarikçileri arasında kararsız kaldığınızda, hangi çözümün size daha uygun olduğunu tarafsız bir profesyonelle tekrar değerlendirmenin avantaj sağlayacağına inanıyorsanız,
 • Büyük bir projeyi tedarikçiniz ya da diğer bilişim danışman firmalar ile çalışırken, tedarikçiniz/danışman firmanız ve iç müşteri süreçleriniz arasında bir dengeye ve iş yükünüzü hafifletecek bir takipçiye ihtiyacınız varsa,
 • Çok sayıda stratejik projeyi aynı anda yönetirken iş yükünüzü dengelemek için belirli projelerin takibini güvenebileceğimiz bir profesyonele devretmeyi istiyorsanız,
 • Şirketinizde deneyimli bir CIO ya da CTO yoksa ve böyle değerli bir insan kaynağını istihdam etmenin hem çok maliyetli ve hem de gereksiz olduğunu düşünüyorsanız,

işte bu hizmet tam olarak sizin aradığınız faydaları çok uygun maliyetlerle sağlayacaktır.

Hizmetin Tanımı

NovaBOLD CIO/CTO Hizmetleri stratejik öneme sahip Bilgi Teknolojileri (BT) danışmanlık, yönetim ve destek aktivitelerinin sağlandığı üst seviyeli bir hizmet tipidir. Bu hizmet, çok deneyimli CIO ve CTO insan kaynaklarımızın belirlenen bir modelde siz değerli müşterilerimizin üst düzey “BT Yöneticilerine” ya da BT Yöneticisinin olmadığı durumlarda “Yönetim Kuruluna” bağlanması ile verilir. CIO ve/veya CTO’larımız kurumunuzun stratejik BT iş planlarının oluşturulması, BT kaynak planlaması, BT risk analizi ve kurumsal ölçekli projelerin yönetimi gibi bir çok konuda rol alırlar. Bu hizmet ile iş yükünüz hafifler ve işlerinizi piyasa tecrübesi yüksek profesyonellere teslim edersiniz, aynı zamanda dışarıdan tarafsız bir gözün pozitif katkılarını ve/veya eleştirilerini alırsınız.

Örnek Çalışma Alanları

CIO/CTO Destek hizmeti ülkemizde nispeten yeni bir yaklaşımdır. Bu hizmet pek çok farklı senaryoya göre kurgulanabilir, ancak temel olarak BT Yönetişim ve BT Yönetim olarak ayrıştırılabilir.

BT Yönetişim

 • Kurumsal BT Yönetişim faaliyetleri
 • BT Denetim aktiviteleri
 • Stratejik BT Planlama
 • BT risk ve kaynak yönetimi
 • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
 • Diğer yönetsel faaliyetler

BT Yönetim

 • ERP, CRM, BI, BPM, B2B, B2C, SFA gibi iş uygulamaları,
 • BT Projelerinin Yönetimi
 • BCP, DRP gibi felaket önleme projeleri,
 • User Domain, Mesajlaşma, Sanallaştırma ve Bulut teknolojileri yapılandırma/güncelleme gibi BT Altyapı Geliştirme Projeleri,
 • Veri Merkezi Kurma/Taşıma, Düşük Akım Kablolama gibi fiziksel altyapı projeleri

Örnek Aktiviteler

Kritik İş Süreçlerini ilgilendiren BT projeleri yüksek bütçeler ve büyük ekiplerin yönetimini gerektirir. Bu tip projelerde yapılabilecek hatalar, geri dönüşü olmayan büyük maliyetlere neden olabilir. Bu kadar önem seviyesi yüksek projelerde deneyimli CIO ve CTO’larımız pozitif katkı ve eleştirilerle atılan her adımın daha sağlam olmasına yardımcı olacaktır.

Aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla birlikte, olası bazı taktik planlar aşağıda verildiği gibi olabilir.

 • Aday BT çözümleri arasındaki fayda/maliyet analizleri,
 • Endüstri en iyi pratiklerinin incelenmesi, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulamaların ve referansların toplanması,
 • Yatırımın geri dönüş hesaplamaları (ROI),
 • Risk değerlendirmeleri,
 • Süreklilik için iş etki analizleri,
 • İş süreçleri değişiminin şirket kültürüne yansımaları ve farkındalık kampanyalarının düzenlenmesi,
 • Proje kararları öncesi ya da sonrasında GAP Analizi,
 • Canlı ortamda çalışan sistemlerin izlenmesi ve iş süreçleri ile uyumluluğunun denetlenmesi,
 • İnsan kaynakları işe alım görüşmeleri ve mevcut kaynakların yetkinlik analizi,
 • Yönetime ve diğer BT paydaşlarına sunumlar