COBIT5 IT Governace (BT Yönetişim) Eğitimleri

ISACA COBIT5 BT Yönetişim Çerçevesini "a complete bussiness framework" olarak özetlemektedir.

ISACA tarafından sahiplenilen ve güncellenen COBIT5 BT Yönetişim (IT Governance) Çerçevesi ile ilgili çeşitli seviye ve ilgi alanlarında eğitimler düzenlemekteyiz. Bu eğitimler: Organizasyonlardaki yöneticilere yönelik olan Giriş (Introduction) seviyesi eğitimi, BT profesyonellerine yönelik Temel (Foundation) eğitim ve Uyarlama (Implementation) eğitimleridir. Bu eğitimler hem İş birimleri temsilcilerini, hem BT profesyonellerini ve hem de denetiçi/proje yöneticilerini ilgilendirmektedir. Bu bağlamda bakıldığında COBIT5 eğitimleri setimiz organizasyonlarda COBIT uyarlaması ile ilgili rol alabilecek tüm partileri kapsamaktadır.

CISA (Certified Information Security Auditor) Sınavı ISACA tarafından düzenlenen ve BT Denetim metodolojileri ve standartlarına yönelik yetkinlikleri ölçümleme ve sertifikalandırma amaçlı bir sınavdır. Popüleritesi ve saygınlığı oldukça yüksek olan CISA sertifika sınavına ön hazırlık amaçlı 5 günlük yoğun bir eğitim düzenlemekteyiz. Bu eğitimde özellikle bir BT Denetçisi gibi düşünmeyi öğretmeyi hedeflemekteyiz, aynı zamanda geçmiş yıllarda sorulan CISA sınav sorularından esinlenerek ISACA’nın konuyu nasıl ölçümlediğini katılımcılarımızla paylaşmaktayız.