COBIT5 Danışmanlık Hizmetleri

BT Yönetişim Çerçevesi Farkındalık ve Uyarlama Hizmetleri

COBIT® (İş ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri) tüm organizasyonlarda stratejik BT yönetimini güçlendirmek için tasarlanmış en iyi pratiklerden derlenmiş bir çerçeve ve destekleyici araç takımıdır. NovaBOLD olarak işletmenizde başlatmayı planladığınız COBIT projenizin uyarlanmasına yardımcı oluyoruz, ilgili partilere temel eğitimleri veriyoruz, dokümantasyon araçları ve kaynaklarının yanı sıra yola devam etmenize yardımcı olacak tüm danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz işletmemizde COBIT uyarlaması yaparken kontrol gereksinimleri, teknik sorunlar ve riskler arasındaki boşlukları doldurmanıza yardımcı olur. COBIT’in uyarlamasından sonra yaşatması evresin karşılaşabileceğiniz olası zorlukların nasıl yöneteceğiniz konusunda sizlere tecrübe kazandırır.

Başarılı Bir COBIT Uyarlaması İçin Aksiyonlar

 • Üst yönetimin farkındalığının artırılması ve desteğinin alınması
 • İş birimlerinin farkındalığının arttırılması ve projeye katılımının sağlanması
 • Mevzuat gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Stratejik amaçların netleştirilmesi
 • Risk değerlendirme yönteminin belirlenmesi
 • Değişiklik yönetimi sürecinin açık bir biçimde tanımlanması ve işletilmesi
 • Kontrol ve uyum süreçlerinin faydaları tüm işletme tarafından algılanması
 • İnsan ve süreç katılımının, teknolojilere uygunluğunun sağlanması

Kazanımlarınız

 • Risk, kontrol ve süreçlere ait ortak bir dil oluşturularak verimliliğin artırılması
 • Raporlama, denetim ve risk yönetimi masraflarının azalmasI
 • Uyum ve risk yönetimi arasında dengelerin sağlanarak hataların önlenmesi
 • Yasal gereksinimlere uyumun artırılarak, potansiyel yenilik ve değişikliklere ait esnekliğin sağlanması
 • İzleme faaliyetlerine yönelik tutarlı kriterlerin tanımlanması
 • İşletme bünyesinde raporlama faaliyetlerin artırılması

COBIT5 Projeleri İçin Olmazsa Olmazımız: Üst Yönetim Desteği

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi alanında sağladığımız danışmanlık hizmetleri diğer altyapı projelerinde uyguladığımız üzere NovaBOLD tarafından geliştirilen IST-E Felsefesini baz alır, bununla birlikte işe başlama ve ilerleme süreçlerinde bazı farklılıklar söz konusudur:

BT Yönetişim veya BT ISO Standardı uyarlama projeleri diğer BT projeleri gibi yüzde 100 üst yönetim desteğini gerektirir, ancak altyapı projelerinden farklı olarak üst yöneticiler sadece bütçe sağlayıcı ya da kontrolcü rollerinde kalmazlar, bizzat bu çalışmalarda bir rol alırlar. Bu tip projeler diğer iş birimleri yöneticilerinin aktif katılımını gerektirir; bu bağlamda bakıldığında bu tip bir Danışmanlık Hizmetine başlamadan önce diğer iş birimlerinin ve üst yöneticilerin proje ile ilgili kazanımlardan ve kendilerine biçilebilecek olası rollerden haberdar olup olmadığının öncelikle sorgulanması ya da bilgilendirilmesi gerekir. BT Yönetişim projeleri Bilgi Teknolojiler birimine özgü projeler değildir, bu projeler tüm kurumu ilgilendiren projeleridir. Aslında yönetişim odaklı projeleri ilk olarak BT birimlerinin değil, üst yönetimin ve diğer iş birimlerinin masaya getirmesi daha doğal olanıdır; ancak günümüz Türkiye’sinde maalesef bu tip projelerdeki farkındalık BT birimlerinde daha yüksek olduğundan projeler ya BT tarafından masaya getirilir ya da belirli bir regülasyona uyumluluk gereği konu tüm şirketin gündemine oturur. Her iki yöntemde üst yönetimin ve diğer iş birimlerinin farkındalığının ya da konuya hazırlığının nispeten daha az olduğuna göstergedir, dolayısıyla onlarım tam desteğini almadan projeyi geliştirmek tam bir başarısızlıkla sonuçlanır, çünkü bu tip projelerde yapılandırılacak süreçlerde kullanılacak insan kaynakları arasında diğer iş birimlerinin katılımını da söz konusu olacaktır.

 

COBIT5 Genel Bilgi

COBIT5 Laminate İndir

COBIT5 Çerçevesini daha iyi anlamak istiyorsanız Laminate dosyasını indirin.

COBIT5 ile Değer Üretme

Yönetişim ve Yönetim Alanları

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?

COBIT5 Laminate