COBIT5 Denetim Hizmetleri

Ön Denetim Amaçlı Uyumluluk Kontrolleri

COBIT5 bir yönetişim çerçevesi olarak organizasyonlardaki kaynak ve riskleri optimize ederken, BT faydalarının gerçekleşmesini sağlar; böylece BT Paydaşlarının BT’den beklentileri ile uyumlu bir ortam oluşturulması sağlanır. COBIT çerçevesi en son sürümü olan 5 versiyonu ile birlikte kendisini bir “Business Framework” olarak tanımlar, yani daha önceki sürümlede baskın olan Denetim (Audit) kökenli yaklaşımını giderek İş Hedefleri ve Paydaşların menfaatleri odaklı olarak güncellemiştir.

Periyodik Denetimin Gerekliliği

Her ne kadar COBIT5 bir yönetişim çerçevesi olarak organizasyonunuzda çok iyi yapılandırılmış olsa da, zaman içerisinde değişen yönetişim pratikleri kurumunuzun regülasyonlarla uyumsuz olmasına ya da verimliliğini düşmesine neden olabilir. Bu bağlamda kurumunuzda var olan COBIT BT Yönetişim yaklaşımının belirli periyotlarla tarafsız danışmanlar tarafından denetlenmesi önemli faydalar sağlar; hatta bazı sektörler için bu bir zorunluluktur.

COBIT5 Genel Bilgi

Denetimini Yaptığımız COBIT5 Süreçleri

COBIT5 temel olarak 5 domain ve 37 süreçten oluşur.  NovaBOLD Bilgi Teknolojileri uzman denetçi kadrosu ile bu alan ve süreçlerin denetimini yaparak bulgularını raporlar.

 • EDM
 • APO
 • BAI
 • DSS
 • MEA

Domain 01: Evaluate - Direct - Monitor

 • EDM01: Ensure Governance Framework Setting and Maintenance
 • EDM02: Ensure Benefits Delivery
 • EDM03: Ensure Risk Optimization
 • EDM04: Ensure Resource Optimization
 • EDM05: Ensure Stakeholder Transparency

Domain 02: Align - Plan - Organize

 • APO01: Manage the IT Management Framework
 • APO02: Manage Strategy
 • APO03: Manage Enterprise Architecture
 • APO04: Manage Innovation
 • APO05: Manage Portfolio
 • APO06: Manage Budget and Costs
 • APO07: Manage Human Resources
 • APO08: Manage Relationships
 • APO09: Manage Service Agreements
 • APO10: Manage Suppliers
 • APO11: Manage Quality
 • APO12: Manage Risk
 • APO13: Manage Security

Domain 03: Build - Acquire - Implement

 • BAI01: Manage Programmes and Projects
 • BAI02: Manage Requirement Definition
 • BAI03: Manage Solutions Identification and Build
 • BAI04: Manage Availability and Capacity
 • BAI05: Manage Organisational Change Enablement
 • BAI06: Manage Changes
 • BAI07: Manage Change Acceptance and Transitioning
 • BAI08: Manage Knowledge
 • BAI09: Manage Assets
 • BAI10: Manage Configuration

Domain 04: Deliver - Service - Support

 • DSS01: Manage Operations
 • DSS02: Manage Service Requests and Incidents
 • DSS03: Manage Problems
 • DSS04: Manage Continuity
 • DSS05: Manage Security Services
 • DSS06: Manage Business Process Controls

Domain 05: Monitor - Evaluate - Assess

 • MEA01: Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance
 • MEA02: Monitor, Evaluate and Assess the System of Internal Controls
 • MEA03: Monitor, Evaluate and Assess Compliance With External Requirements

COBIT5 Laminate

COBIT5 Çerçevesini daha iyi anlamak istiyorsanız Laminate dosyasını indirin.

COBIT5 ile Değer Üretme

Yönetişim ve Yönetim Alanları

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?