Bilgi Teknolojileri Sistem Uzmanı (BTSU) Kiralama Hizmeti

Bilgi Teknolojileri Profesyonelleri Kiralama ve Yönetim Hizmetleri - OUTSOURCING

Ücretlendirme

BTSU seçme ve yerleştirme hizmetlerinden bir ücret talep edilmez. Uygun adayın bulunması ve her iki tarafın onaylamasını takiben, 12 aylık bir hizmet sözleşmesi taraflarca imzalanır. Hizmet bedelleri aylık olarak faturalanır. Aylık toplam tutar, ilgili kişinin yetkinlik seviyesinden türetilmiş brüt maaş ve diğer masrafların toplamından oluşur.

Kazanımlarınız

  1. Bu hizmet ile sadece standart bir bordrolama hizmetine değil, BT Hizmet Yönetimi yaklaşımına sahip olursunuz.
  2. BT Sistem uzmanı seçme, yerleştirme, teknik olarak geliştirme, tutundurma ve gerektiğinde değişimi ile ilgili tüm süreci zahmetsiz bir şekilde yönetiyor olursunuz. Tüm süreç yönetimi ekiplerimiz tarafından yerine getirilir.
  3. Ücretli çalışan bulundurmaktan kaynaklı resmi mali yükler (Kıdem/İhbar/İzin v.b) sizin sorumluluğunuzda olmaz.
  4. Eğer Bilişim Teknolojilerinden uzak bir firmaysanız bir bilişim uzmanı çalıştırma ve kariyer planı yapma gibi zorluklarla uğraşmak durumunda kalmazsınız. Zaman içerisinde işlerin bir BT uzmanı için monotonlaşması sizin iş sürekliliği riskiniz olmaz. BT uzmanları kendilerini 6 – 12 ay gibi sürelerde çok hızlı geliştirirler ve yaptıları işe sığmaz bir noktaya gelebilirler. Biz bir teknoloji firması olarak ve eş zamanlı farklı projeler yönetiriz, bu avantajımız sayesinde tüm uzmanlarımızı farklı projelerde rotasyona tabi tutarak müşterilerimize söz verdiğimiz hizmet seviyesini aynı heyecan düzeyinde tutabilmeyi hedefleriz.
  5. Ulusal ya da uluslararası bir firma olarak headcount sayınızı sabit tutma stratejiniz olabilir. Bu bağlamda bu hizmet bilişim uzmanı bulundurma gereksinimizi, İK stratejinizle çelişmeden doldurur.

Hizmetin Tanımı

BTSU kiralama hizmetimiz ihtiyacınız olan Bilgi Teknolojileri Sistem Uzmanının NovaBOLD mevcut BT Danışman havuzundan ya da dışarıdan bulunarak dönemsel olarak kurumunuzda görevlendirilmesini kapsar. Bu hizmet tipinde ilgili BT Sistem Uzmanı bizim bordromuzda kalır, ancak görev yeri sizin görevlendirdiğiniz ofis ortamı olur. BT Uzmanına ait kıdem ve ihbar gibi tüm yasal haklar NovaBOLD tarafından takip edilir, ödenir ve düzenli olarak sizlere raporlanır. BT Sistem Uzmanımızın sizin ofisinizdeki görevi tamamlandığında size herhangi bir vergi ya da SGK yükü oluşturmaz. Sözleşme süresi sonunda uzmanımız bizim ofisimize geri dönecektir. Diğer taraftan, sözleşme süresi içerisinde, BT Sistem Uzmanımızın teknik ya da idari performansından memnun kalmamanız durumda, herhangi bir mali yükün altına girmeden değişimini talep edebilirsiniz. İK uzmanlarımız en hızlı şekilde uygun adayları size sunarak değişimi gerçekleştirirler, ortalama değişim süresi 15-20 gündür.

Bu hizmet sadece bir bordrolama hizmeti olarak görülmemelidir. Bizler BTSU kiralama hizmetini, diğer firmalarda farklı olarak, kişiden bağımsızlaştırılmış bir “Servis” olarak yönetiriz. Ayırt edici yaklaşımımız şu şekiledir:

  • BTSU’nun ofisinizde yerine getirdiği hizmetler merkezimizdeki Teknik Hizmet Yöneticilerimiz tarafından periyodik olarak takip edilir ve kaynak yedekliliği için diğer BTSU’larımıza bilgi aktarımı yapılır. Böylece her zaman oyuna girmeye hazır yedek kaynaklara sahip olunması hedeflenir.
  • Sözleşme sırasında gerekli olmayan, ancak sonradan belirli bir teknik yetkinliğin gerekli olması durumunda, BTSU’nun ofisinizdeki görevleri yerine getirmesi için gereken teknik eğitimleri alması sağlanır. Örneğin Yardım Masası hizmet için kiralanmış bir uzmanımızdan ara dönemde Aktif Dizin yönetimine dair ek görevler verilmesi durumuda, BTSU’nun Aktif Dizin yönetimi ile ilgili yetkinliği artırması için gereken eğitimi iç ya da dış kaynaklarla sağlarız.
  • BTSU’nun teknik anlamda zorlandığı durumlarda NovaBOLD Destek Merkezini arayarak deneyimli danışman kadrosundan faydalanması sağlanır. Böylece hizmetimiz sadece BTSU’nun teknik bilgi birikimi ile sınırlandırılmamış olur.