ISO/IEC 38500 Lead IT Corporate Governance Manager Eğitimi

ISO/IEC 38500 Temelli Kurumsal BT Yönetişim Modeli Uyarlama ve Yönetim Uzmanlığı

Özet

5 gün süreli bu yoğun eğitim ISO/IEC 38500:2008 standardında tanımlanan Kurumsal BT Yönetişim modelinin uyarlanması ve yönetimi ile ilgili gereken teorik bilgileri ve uzmanlığı sağlar. Katılımcılar ayrıca ISO/IEC 38500’de yer alan tüm prensipleri baz alan bir Kurumsal BT Yönetişim modeli ile ilgili en iyi pratikler üzerine yoğunlaşma fırsatı bulur.

ISO/IEC 38500 standardı organizasyon tarafından kullanılan bilgi ve iletişim hizmetleri ile ilgili yönetim süreçlerini (kararları) BT Yönetişim çatısı altına alır. Bu süreçler organizasyon içerisindeki BT uzmanları, iş birimleri ya da harici hizmet sağlayıcılar tarafından uygulanır ve kontrol edilir.

Bu eğitim COBIT 5 (Control Objectives for Information and Related Technology) ve CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) ile tam uyumludur.

Eğitimin Hedefleri

 • BT Yönetişim yaklaşımı ve ISO/IEC 38500 prensiplerine bağlı kalarak Kurumsal BT Yönetişim uygulamasını anlamak
 • Etkin bir Kurumsal BT Yönetişim çatısı için gereken konseptleri, standartları, metotları ve teknikleri detaylı bir şekilde anlamak
 • Kurumsal BT Yönetişim bileşeneleri olan Sorumluluk, Strateji, Kazanım, Peformance, Yasal Uyumluluk ve İnsan Davranışı arasındaki ilişkişleri anlamak
 • ISO/IEC 38500’de verildiği üzere Kurumsal BT Yönetişim çatısının uyarlanması, yönetilmesi ve sürdürülmesine yönelik gerekli uzmanlık seviyesine ulaşmak
 • Kurumsal BT Yönetişim proje takımı yönetimi için gereken uzmanlığı almak
 • Organizasyonlara Kurumsal BT Yönetişim çatısı yönetimi ile ilgili en iyi pratikleri tavsiye edebilmek için gereken bilgi ve yetenekleri geliştirmek
 • Kurumsal BT Yönetişim konsepti içerisinde analiz kapasitesini ve karar verme sürecini geliştirmek

Eğitimin Gündemi

1. Gün: Kurumsal BT Yönetişim ve ISO/IEC 38500 Standardına Giriş

 • Kurumsal BT Yönetişim Tarihçesi ve Gelişimi
 • ISO/IEC 38500, COBIT ve CGEIT Yaklaşımlarının Sunumu
 • Kurumsal BT Yönetişim Temel Prensiplerine Genel Bakış
 • Kurumsal BT Yönetişim Yaklaşımı İçin Bir Model
 • Rol ve Sorumlulukların Atanması
 • Kurumsal BT Yönetişim Proje Takımının ve Taslak Proje Planının Oluşturulması
 • Yönetişim (Governance) ve Yönetim (Management) Yaklaşımları Arasındaki Farklar

2. Gün: BT Stratejisi ve Kazanım

 • İş Hedefi Türetme Modeli ile BT İş Hedeflerinin Kurumsal İş Hedefleri ile Stratejik İlişikilendirilmesi
 • BT Faydalarının Gerçekleştirilmesi, Risk Opitmizasyonu ve Kaynak Optimizasonu Sağlayarak Paydaşların İhtiyaçlarının Karşılanması
 • Aşağıdaki Yaklaşımlarla Stratejinin Yapılandırılması:
  • Büyük Resmin Netleştirilmesi
  • Hedefe Nasıl Ulaşılacağının Kararlaştırılması
  • Risklerin Yönetimi için Verimli Aksiyonlar Geliştirme
  • Değişimlerin Değerlendirilmesi
 • İş Ortamının Dinamik Doğası Gereği İş Stratejilerindeki Değişimlerin Etkin Olarak Yönetimi
 • BT Katma Değeri, Risk ve Performans Odaklı Tavsiyeler Geliştiren BT Strateji Komitesinin Oluşturulması
 • BT Harcamları/Kazanımları – Fayda fırsatları, Masrafları ve Riskleri Dengelenme
 • BT yatırımlarının Kategorize Edilmesi
 • Yatırımların Yönetilmesi
  • Business Case
  • Program Yönetimi
  • Faydanın Gerçekleşmesi
 • BT Satınlama ve Tedarik Süreci İçin Hazırlık
 • Finansal ve Finansal Olmayan Yöntemlerle Fayda-Maliyet Hesaplamaları
 • BT Giderlerinin Optimizasyonu için Stratejilerin Tasarlanması ve Uyarlanması

3. Gün: Performans ve Risk Yönetimi

 • BT Hizmet Yönetim Sisteminin Uyarlanması
 • Aşağıdaki Çerçeveleri Kullanarak Sürekli Gelişim Sağlama:
  • Six Sigma
  • Total Quality Management (TQM)
  • Plan-Do-Check-Act (PDCA)
 • Farklı Sistem ve Organizasyonların Birlikte Entegre Çalışabilmesi
 • Risk Yönetimi: Tanımlama, Analiz ve Risk Değerlendirme (ISO 31000’den Rehber Bilgiler)
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve Kurtarma Stratejisi Oluşturma

4. Gün: Kaynak Yönetimi, Yasal Uyumluluk ve İnsan Davranışı

 • Etkin Bir İnsan Kaynağı Yönetim Modeli Oluşturma
 • HR Stratejilerinin Taslak Olarak Oluşturulması ve Birleştirilmesi
 • SLA ve OLA ile Kontrat Yönetimi, İlişki Yönetimi ve Envanter Yönetimi
 • Verinin Yönetişimi ve Yönetimi
 • BT Kaynakları Kullanımı ve Erişilebilirliğini Kayıt Altına Alma ve Gözlemleme
 • Dış Kaynak Kullanım Pratikleri: Onsite, Offsite ve Offshore
 • BT Hizmet Sunumunun Sürekli Ölçümü
 • Yasal Zorunluklar ve Diğer Standartlardan Gelen Kurallarla Uyumlu Olma

5. Gün: Sertifika Sınavı

Ön Gereksinimler

PECB ISO/IEC 38500 Foundation sertifikası ya da ISO 38500 ile ilgili temel bilgilere sahip olmak bu eğitime katılabilmek için yeterlidir.

Sınav ve Sertifika

The “PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Lead Manager” sınavı PECB Examination and Certification Program (ECP) gereksinimlerini tam olarak karşılar. Bu sınav aşağıdaki yetkinlik alanlarını kapsar:

 • Domain 1: İyi bir Kurumsal BT Yönetişim Yapısının Prensipleri
 • Domain 2: ISO/IEC 38500 Değerlendir-Yönlendir-Takip Et (Evaluate-Direct-Monitor) modeli
 • Domain 3: Kurumsal BT Yönetişim İçin Rehber
 • Domain 4: Her Bir Prensibin Uyuglanabilirliğini Değerlendir
 • Domain 5: Her Bir Presibe Bağlılığa Yönlendir
 • Domain 6: Prensiplere Ait Tüm Önemli Aktiviteleri Takip Et

“PECB Certified ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Lead Manager” sınavı başvuru formunda belirtildiği üzere farklı dillerde yapılabilmektedir.

Süre: 3 saat

Sınavın başarı ile tamamlanmasından sonra, tüm adaylar, tecrübe seviyelerine bağlı olarak, PECB Certified ISO/IEC 38500 Lead Manager ünvanı ve sertifikası için başvuruda bulunabilirler.

Adayların sınavı başarılı bir şekilde tamamlamaları ve seçilen ünvan için gereken diğer gereksinimleri tamamlamaları halinde sertifika basılır.

ISO/IEC 38500 setifikaları ve sertifika alma süreci ile ilgili daha fazla bilgi içinlütfen PECB web sitesinde yer alan ISO/IEC 38500 IT Corporate Governance Lead Manager bölümünü inceleyiniz.

920 USD + KDV

Kapalı Grup Fiyat Teklifi
[]
1 Step 1
Kapalı Grup İçin Fiyat Teklifi İsteme Formu

Bireysel katılımcılar için Eğitim fiyatları ilgili eğitim sayfasında ilan edilmiştir, bireysel katılımıcıların aşağıdaki formun doldurması gerekmez. 

Firmanıza Özel olarak açılacak en az 4 katılımıcının olacağı Kapalı Grup Eğitim Teklifi verebilmemiz için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. 

Firma Adıyour full name
Ad Soyad:
Tercih Edilen Tarih:
Telefon:your full name
Katılmak İstediğiniz Eğitim(ler):
0 /
Katılımcı SayısıEğitime Katılacak Kişi Sayısı
4
0
10
Previous
Next
Eğitimin Süresi
 • 5 günlük sınıf eğitimi
 • %65 teorik içerik
 • %35 uygulama çalışmaları

Genel Bilgiler

 • Sınav ve sertifika ücreti eğitim ücretine dahil edilmiştir
 • Teorik ve pratik bilgileri içeren 500 sayfa üzerindeki bir Öğrenci Çalışma kitabı tüm katılımcılara dağıtılır
 • Sertifika sürekliliği için 31 CPD (Continuing Professional Development) kredisi katılımcılara tanımlanır
 • Katılımcının sertifika sınavından başarısız olması durumunda, aynı sınavı ücretsiz olarak 1 yıl içerisinde tekrar almasına izin verilir

Eğitimin Künyesi

Eğitim künyesini PDF formatında indirmek için lütfen tıklayınız.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı?
 • Kurumsal BT Yönetişim uyarlama projesi yapacak olan proje yöneticileri ya da danışmanlar
 • Kurumsal BT Yönetişim uyarlama süreçlerini tam olarak anlamayı hedefleyen ISO 38500 denetçileri
 • Kurumsal BT Yönetişimden ve BT risklerinin yönetiminden sorumlu olan ya da sorumlu olacak CxO ünvanlı yöneticiler, Direktörler ya da diğer üst seviyeli iş birimleri yöneticileri ve müdürler
 • Organizasyon içerisinde kaynakların yönetimini kontrol eden ve sürekli gözlemleyen grupların üyeleri
 • Organizasyon içerisinde veya dışında hizmet alınan İş Birimleri ya da Teknik Uzmanlar (hukuk ya da mali işler uzmanları, perakende uzmanları ya da diğer iş birimleri çalışanları)
 • Donanım, Yazılım, İletişim ve diğer BT ürünleri üreticileri
 • İç ve Dış Hizmet sağlayıcılar (danışmanlar dahil)
 • Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Güvenliği uzmanları
 • Bilgi Teknolojileri uzman danışmanları
 • Organizasyonların BT İş Hedeflerini oluşturmak, düzenleme ya da genişletme rolüne sahip olan teknik uzmanları