NovaBOLD İST-E Felsefesi

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri İnsan, Süreç ve Teknoloji Entegrasyonu Yaklaşımı

Proje tecrübelerimiz, saha uygulamalarımız, yönetişim çerçevelerinden edindiğimiz birikimler ve global standartları temel aldığımızda; NovaBOLD olarak bir işte, bir projede ya da bir programda başarılı olmanın İnsan, Süreç ve Teknoloji entegrasyonunu sağlamakla paralel olduğunu tecrübe ediyoruz. Hatta bu yaklaşım çoğu zaman özel hayatlarımızda bile fayda sağladığını görebiliyoruz.

Bir proje ya da bir işte sadece İnsan boyutunda ilerlemek yani en yetkin İnsan Kaynakların sahip olmaz, eksik Teknoloji ya da İş Süreçleri ile ilerleme başarıyı getirmiyor; benzer şekilde en ileri Teknolojiye ve en iyi tasarlanmış Süreçlere sahip olsanız bile eğer İnsan Kaynaklarınız yetkin değilse yine onca masraf ve yapılanma boşa gidebiliyor. Her 3 boyutta aynı anda ve aynı ölçekte ilerleyebilmek en iyi sonucu veriyor. Bu sebeple bir müşteri projelerimizde değerlendime, tasarım ve planlamaya 3-boyutlu bakıyoruz.

İnsan - Süreç - Teknoloji Entegrasyonu

BT kazanımları için yetkin insan kaynaklarına, gelişmiş iş süreçlerine ve ileri bilişim teknolojilere sahip olmanın yeterli olmadığına inanıyoruz; mutlak suretle bu bileşenlerin mükemmel entegrasyonunun sağlanması gerekir.

İST-E Felsefemiz