ITIL BT Hizmet Yönetimi Eğitimleri

Bilgi Teknolojileri aktiviteleri İş birimleri ihtiyaçları ve beklentileri ile paralel olduğu müddetçe başarılı olur ve iç müşteri memnuniyeti gelişir. Bilgi Teknolojileri aktivitelerinin “hizmet” formuna dönüştürülmesi ve bu hizmetlerin yönetilmesi sektörde BT Hizmet Yönetimi (IT Service Management) adı ile bilinir. BT Hizmet Yönetimi alanında en popüler yaklaşımlardan birisi IT Infrastructure Library (ITIL)’dır. Bu yaklaşım ilk olarak 1980’li yılllarda ortaya atılmış ve daha sonra dünya ölçeğinde değerlendirdiğimizde bir çok büyük kurumsal firmlar tarafından kullanıldığından popüleritesi artmıştır.

BT Hizmet Yönetimi yaklaşımının bir kurumda başarı ile uyarlanabilmesi için hem Bilgi Teknolojileri birimlerinin ve hem de İş Birimlerinin ITIL ile ilgili temel bilgi ve becerileri edinmesi gerektiğine inandığımızdan iki önemli ITIL eğitimi geliştirdik. Bunlardan birincisi ITIL Introduction (ITIL’a Giriş), diğeri ise ITIL Foundation (ITIL Temelleri)’drr. Introduction eğitimi özellikle İş Birimleri yöneticileri ve kurumların BT’den sorumlu direktör ve yönetim kurulu üyelerinin katılmasını öngördüğümüz eğitimdir. ITIL Foundation ise bu alanda kariyer yapmak isteyen ya da bu alanda verilen hizmetlerin bir parçası olmak isteyen tüm profesyonellere açık bir eğitimdir.