ITIL Danışmanlık Hizmetleri

BT Hizmet Yönetimi Uyarlama Hizmetleri

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi alanında dünyada en yaygın olarak kullanılan ve en iyi pratiklerden derlenen bir BT yönetim çerçevesidir. BT birimleri tarafından yerine getirilen tüm aktivitelerinin “Hizmetler” formuna dönüştürülerek bu hizmetlerin yönetimine odaklanır. Bu çerçeve kendisini bir Library olarak isimlendirir, bunu nedeni çerçevenin çekirdeğinin 5 ana süreci tarifleyen kitaplardan oluşmasındandır, bu süreçler;

 1. Hizmet Stratejisi (Service Strategy)
 2. Hizmet Dizaynı (Service Desing)
 3. Hizmet Geçişi (Service Transition)
 4. Hizmet Operasyonu (Service Operation)
 5. Hizmetleri Sürekli İyileştirme (Continual Service Improvement)

Biz NovaBOLD Bilgi Teknolojileri olarak ITIL süreçlerinin işletmelerde uyarlanması üzerine projeler geliştiririz. Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Projeleri öncelikle BT ve İş birimlerinin hizalanması (Service Strategy) ile başlar, daha sonra iş birimlerinin ihtiyaç duyduğu hizmetler dizayn (Service Desing) edilir. Tasarlanan hizmetler canlı ortama taşınır (Service Transition) ve hizmet son kullanıcılara sunulur (Service Operation), hizmetin zaman içerisindeki geliştirilmesine yönelik süreçler (Continual Service Imrovement) tanımlanır.

Tipik Bilgi Teknolojileri Sorunları

 • Kesinti-odaklı yönetim (reaktiflik)
 • İş’teki değişimlerin farkında olmama
 • İletişim eksikliği
 • Birlikte çalışabilme eksikliği
 • Yön ve odaklanma eksiksikliği
 • Aynı olayların tekrarlanması
 • Hizmet etkileyen kontrolsüz değişimlerin olması
 • Net belirli olmayan insan kaynağı ve gider gereksinimleri
 • Anahtar personele olan aşırı bağımlılık
 • Kısıtlı bilgi sahibi olma (“biliyorumdan” daha çok “sanıyorum” kullanma)
 • İç müşterilerin BT Hizmetlerine yönelik düşük güven ve algısı
 • Kullanım ömrünü doldurmuş müşteri destek yönetimi/sistemleri

Başarılı Bir ITIL Uyarlaması İçin Aksiyonlar

 • İşletmenin ihtiyacı olan BT Hizmet stratejisinin oluşturulması
 • Hizmet stratejisine uygun hizmet tasarımının yapılması
 • Hizmetlerin kullanıma geçişini sağlanması
 • Hizmetlerin operasyonel olarak yerine getirilmesi
 • Hizmetlerin sürekli gözlemlenerek geliştirilmesi ve iyileştirilmesi

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?

ITIL Nedir?

ITIL Hizmet Yaşam Döngüsü

Kazanımlarınız

 • BT Hizmetleri daha fazla müşteri odaklı olduğundan hizmetlerin kalitesinde raporlanabilir bir artış gözlemlenir.
 • BT Hizmet kataloğu ihtiyaçlara göre tasarlandığından ve hizmet taahhütleri netleştirildiğinden kötü sürprizlere yer olmayan, standartlaşmış hizmet süreçlerine sahip olursunuz.
 • Hizmet kesintilerinin azalması ve ekipler arası verimliliğin artması ile iş sürekliliği ve maliyet avantajı sağlar Daha şeffaf BT maliyetleri sayesinde etkin maliyet yönetimi sağlanır.
 • Hizmet kalitesinin metriklerle izlenmesi, ekipler arası verimliliğin arttırılması, rol ve sorumluluklarının tanımlanması, ISO 9001:2000 kalite standartlarını destekler.
 • BT Hizmetlerinin ölçülebilir ve denetlenebilir daha profesyonel bir yapı kazanması, hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve sonuç olarak müşteri memnuniyetinin ve BT hizmetlerine olan güvenin artmasını sağlar.

ITIL Laminate