ITIL Denetim Hizmetleri

ITIL Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Uyumluluk Kontrolleri

BT birimlerinden beklentiler iş birimlerine destek olmaları ve tolere edilebilir süreklilikte hizmet üretmeleridir. Bu bağlamda kurumunuza özel bir BT Stratejisine ve BT Hizmet Kataloğuna sahip olmak, bu katalogtaki hizmetlerin seviyelerini müşteri beklentilerine uygun yapılandırmak önemlidir. Böyle verimli bir hizmet yapısına sahip olabilmek için dünyada kabul görmüş ITIL gibi en iyi pratikler dizisini takip etmek zamandan kazandıracağı gibi, ölçülebilir ve diğer firmalarla karşılaştırılabilir bir hizmet yapısı oluşturur.

ITIL BT Operasyonel süreçlerine yönelik en iyi pratikleri veren beş ana kitaptan ve alt süreçlerden oluşan bir BT Hizmet Yönetimi (IT Service Management, ITSM) çerçevesidir. ITIL, müşteri odaklı BT hizmet yönetim süreç yapısının kurum içerisinde oluşturulmasına odaklanır ve genellikle “Nasıl” sorusuna cevap verir.

Periyodik Denetimin Gerekliliği

Her ne kadar ITIL bir hizmet yönetim çerçevesi olarak organizasyonunuzda çok iyi yapılandırılmış olsa da, zaman içerisinde değişen yönetişim pratikleri kurumunuzun regülasyonlarla uyumsuz olmasına ya da verimliliğini düşmesine neden olabilir. Bu bağlamda kurumunuzda var olan ITIL  BT Hizmet Yönetimi yaklaşımının belirli periyotlarla tarafsız danışmanlar tarafından denetlenmesi önemli faydalar sağlar.

ITIL Nedir?

Denetimini Yaptığımız ITIL Süreçleri

ITIL temel olarak 5 ana süreçten ve bu ana süreçlere bağlı alt süreç ve fonksiyonlardan oluşur.  NovaBOLD Bilgi Teknolojileri uzman denetçi kadrosu ile bu alan ve süreçlerin denetimini yaparak bulgularını raporlar.

 • S. Strategy
 • S. Design
 • S. Transition
 • S. Operation
 • C. S. Improvement

Service Strategy

 • Financial Management
 • Service Portfolio Management
 • Demand Management
 • Business Relationship Management

Service Design

 • Service Catalogue Management
 • Service Level Management
 • Capacity Management
 • Availability Management
 • Information Security Management
 • Supplier Management
 • IT Service Continuity Management

Service Operation

 • Change Management
 • Service Asset and Configuration Management
 • Release and Deployment Management
 • Knowledge Management

Service Operation

 • Event Management
 • Incident Management
 • Request Fullfillment
 • Problem Management
 • Access Management
 • ServiceDesk Function
 • Application Management Function
 • Technical Management Function
 • IT Operations Management Function

Continual Service Improvement

 • Service Measurement
 • Service Reporting
 • Service Improvement

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?