Microsoft Teknolojileri HealthCheck Hizmeti

Microsoft Altyapı Teknolojileri Denetim Hizmetleri

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri olarak Microsoft Active Directory ve Microsoft Exchange Server Teknolojilerine yönelik HealthCheck hizmeti ile müşterilerimizin BT Altyapı bileşenlerini denetleriz. Bu denetim hizmetinin ana motivasyonu kurumlardaki iş ihtiyaçlarını analiz edip, uygulaması yapılmış teknolojilerin bu ihtiyaçlara göre ve üretici en iyi pratiklerine uygun olarak yapılandırılıp yapılandırılmadığını raporlamaktır. Her ne kadar sistemler ilk devreye alındığında üretici ve sektör dinamiklerine göre yapılandırılsa da, zaman içerisinde yönetimsel gerekçelerle sistemlerde yapılan değişimler hızla ideal kurgudan uzaklaşmamıza neden olabilir. İşte bu sebeple HealthCheck hizmetimiz sistemlerin güvenlik, performans, verimlilik ve iş ihtiyaçları perspektiflerinden denetlenip raporlanmasını sağlar.

Hizmet Kapsamı

  • Microsoft teknoloji bileşenleri mimari tasarımın iş ihtiyaçlarına göre uyumluluğunun gözden geçirilmesi.
  • Microsoft teknoloji bileşenleri yapılandırma ayarlarının gözden geçirilmesi ve endüstri en iyi pratikleri ile uyumluluğunun kontrolü
  • Kontrol programcıkları ya da manuel yöntemlerle teknik altyapının analiz edilmesi ve çıktıların rapora eklenmesi
  • İhtiyaç olması halinde stress testleri yaparak sistemlerin performansına yönelik bulguların araştırılması
  • Teknik çözümün iç müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığının analizi

Hizmetin Sahada Uygulanması

NovaBOLD HealthCheck hizmeti sadece teknik sınama yazılımlarının yaptığı taramalar ve bu taramalara ait hazır raporlardan oluşmaz; çünkü bu hizmet raporu sonucunda tarama yazılımları ile saptanamayacak detayların da raporlaması beklenir; bu bağlamda bakıldığında denetim hizmeti süresince tecrübeli danışmanların kullanımı bir gerekliliktir.

HealthCheck Hizmet Metodolojimiz danışmanlarımızın kişisel gözlemlerinden, mevcut dökümantasyonun incelemesinden, BT uzmanları ile birebir görüşmelerden, sistemleri sınayan komut ve scriptlerden oluşur.

Hizmet Çıktısı

HealtCheck hizmeti sonudan elde edilen bulgular detaylı bir şekilde raporlanır. Bu rapor içerisinde yer alan bulgular içerdiği risk derecesine göre sınıflandırılır ve bu risklerin giderilmesine yönelik öneriler raporda yer alır.

Hizmet Sunumu

Denetlenecek sistemlerin adedine göre;

  • En fazla 5 gün deneyimli danışmalar ile firma yerinde çalışma yapılır,
  • En fazla 3 gün rapor geliştirme faaliyetlerine ayrılır.

Active Directory Bileşenleri

Directory Partition Replicas

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?