Ağ Teknolojileri HealthCheck Hizmeti

LAN/WAN Ağ Tasarımı ve Teknolojilerine Yönelik HealthCheck Uygulaması

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri olarak LAN ve WAN Ağ Teknolojilerine yönelik HealthCheck hizmeti ile müşterilerimizin BT Altyapı Ağ bileşenlerini denetleriz. Bu denetim hizmetinin ana motivasyonu kurumlardaki iş ihtiyaçlarını analiz edip, uygulaması yapılmış ağ teknolojilerinin güvenlik, performans ve verimlilik perspektiflerinden bu ihtiyaçlara cevap verip vermediğine ve ayrıca bileşen yapılandırmalarının üretici en iyi pratiklerine uygun olup olmadığına göre raporlamaktır. Her ne kadar sistemler ilk devreye alındığında üretici ve sektör dinamiklerine göre yapılandırılsa da, zaman içerisinde yönetimsel gerekçelerle sistemlerde yapılan değişimler hızla ideal kurgudan uzaklaşmamıza neden olabilir. İşte bu sebeple  Ağ Teknolojilerine yönelik HealthCheck hizmetimiz sistemlerin çeşitli boyutlardan denetlenip raporlanmasını sağlar.

Teknoloji Kapsamı

  • Ağ topolojisi
  • Firewall ve Güvenlik Servisleri
  • LAN bileşenleri
  • WAN bileşenleri
  • SSL/TLS kullanımı
  • Ağa Erişim Teknolojileri (SSO, LDAP, Radius, NAP, 8021.X, v.b.)
  • Load Balance/High Availability kurguları
  • Ağ Segmentasyonu
  • DMZ Uyarlaması & Public Hizmetler
  • Web Uygulamaları ve DB Erişim Mimarisi

 

Hizmetin Sahada Uygulanması

NovaBOLD HealthCheck hizmeti sadece teknik sınama yazılımlarının yaptığı taramalar ve bu taramalara ait hazır raporlardan oluşmaz; çünkü bu hizmet raporu sonucunda tarama yazılımları ile saptanamayacak detayların da raporlaması beklenir; bu bağlamda bakıldığında denetim hizmeti süresince tecrübeli danışmanların kullanımı bir gerekliliktir.

HealthCheck Hizmet Metodolojimiz danışmanlarımızın kişisel gözlemlerinden, mevcut dökümantasyonun incelemesinden, BT uzmanları ile birebir görüşmelerden, sistemleri sınayan komut ve scriptlerden oluşur.

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?