PCI Uyumluluğu Denetimleri

Payment Card Industry Standartlarına Yönelik Ön Denetim Amaçlı Uyumluluk Kontrolleri

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri olarak Payment Card Industry tarafından yönetilen kredi kartları bilgilerinin korunmasına yönelik standartlardan en popüler olanı PCI-DSS uyumluluğuna yönelik denetim hizmetleri sunuyoruz. PCI Denetim hizmetleri PCI-DSS standardında belirtildiği üzere temel olarak 6 alan üzerine odaklanır, bunlar;

  • Güvenli bir ağ kurmak ve yönetmek
  • Ödeme kartı bilgilerinin korunması
  • Zaafiyet yönetimi programını sürdürmek
  • Güçlü erişim kontrol önlemleri uygulamak
  • Ağları sürekli olarak izlenmek ve test etmek
  • Bilgi güvenliği politikasını sürdürmek

Periyodik Denetimin Gerekliliği

Her ne kadar PCI standardları organizasyonunuzda çok iyi yapılandırılmış olsa da, zaman içerisinde değişen yönetişim pratikleri kurumunuzun regülasyonlarla uyumsuz olmasına ya da verimliliğin düşmesine neden olabilir. Bu bağlamda kurumunuzda var olan ödene kartı verilerine yönelik güvenlik kontrollerinin belirli periyotlarsa tarafsız danışmanlar tarafından denetlenmesi önemli faydalar sağlar; hatta bazı sektörler için bu bir zorunluluktur. Her ne kadar PCI kendi periyodik denetimlerini yapsada, burada sözü edilen hizmet bu gerçek denetimlere yönelik bir hazılık mahiyetindeki Ön Denetim yaklaşımıdır. Bu Ön Denetim çalışması hem sizi gerçek PCI denetimine hazırlar daha da önemlisi ara dönemde kurumunuzun karşılaştığı yeni risklere yönelik farkındalığın artmasına ve riskleri indirgeyecek kontrollerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

PCI Uyumluğu Nedir?

Daha Fazla Bilgi?

Daha fazla bilgi için deneyimli danışmanlarımızın sizi aramasını ya da toplantı davetinize katılmasını ister misiniz?