Bilgi Teknolojileri

Denetim Hizmetleri

Kanunlar, Global Standartlar ve Global Çerçevelerle Uyumluluk

Hizmetin Tanımı

Organizasyonlar için yerleşik bulundukları ülkenin kanunları, yükümlü oldukları global standartlar ve çerçevelerle uyumluluk kritik öneme sahiptir. Bu uyumluluğun belirli bir periyotlarla tarafız kuruluş ya da kişilerce denetlenmesi ve raporlanması önemli ve hatta zorunludur. Profesyonel Denetim Hizmetlerimiz ISO27001, ISO20000, ISO38500 gibi global standartlara uyumluluğun denetlenmesinin yanı sıra COBIT, ITIL ve CRISC gibi dünyaca kabul görmüş çerçevelere uyumluluğu denetleyici çalışmaları içerir. NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri

Denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi için en önemli koşul Yönetim Onayı ve İradesidir. Her denetim çalışması kendi içerisinde ayrı bir planlama ve yapılanma gerektirsede, genel olarak işleyiş aşağıdaki gibi alınabilir.

 • Yönetim iradesinin alınması
 • Denetim kapsamının netleştirilmesi
 • Denetim faaliyetinde bulunacak denetçi ve paydaş insan kaynakların kesinleştirilmesi
 • Denetim sırasında kullanılacak teknoloji ve diğer kaynakların planlanması
 • Denetim planının oluşturulması
 • Denetim uygulaması
 • Denetim sonuçlarının yönetici özeti formatında paylaşılması
 • Bulguların detaylandırılarak raporlamaya hazır hale getirilmesi
 • Denetim Raporu ve Sonraki Adımlar dökümanlarının oluşturulması

Denetim Hizmetlerimiz bazı durumlarda ürün ve yazılımların üretici ve endüstri en iyi pratiklerine göre kullanılıp kullanmadığını da sorgulayabilir. Bazen ortada kanunlara ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere uyma zorunluluğu olmadığı halde, kullanımda olan mevcut teknolojileri en doğru şekilde yapılandırılıp yapılandırılmadığı kurumlar için kritik öneme sahip olabilir. Örneğin bir Firewall'un varlığı ilgili kanunlara ve uluslararası standartlara uyumu sağlayabilir, ancak bu durum o donanım ve yazılımdan en yüksek faydanın alındığı anlamına gelmez. İşte böyle bir durumda NovaBOLD denetim uzmanları ürünün/yazılımın üretici ve endüstri en iyi pratiklerine uygun yapılandırılıp yapılandırılmadığını kotrol edip raporlarlar.

Hizmetin Sunumu

 • Müşteri yerinde ya da uzaktan hizmet olarak planlanır
 • Tecrübeli, alanında uzman ve sertifikalı denetim uzmanı kadromuz ile yerine getirilir
 • Çalışmalar bir proje planı dahilinde yürütülür; kaynak-zaman planlaması en iyi şekilde yerine getirilir
 • Türkiye'nin her yerinde hizmet yerine getirlir
 • Projeye göre diğer firmalarla alt yüklenici anlaşması yapılabilir

Teknoloji Kapsamı

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri

 • BT Yönetişim Çerçeve ve Standartları (ISO 38500, COBIT)
 • BT Hizmet Yönetimi Çerçeve ve Standartları (ISO 20000, ITIL)
 • BT Risk ve Güvenlik Yönetimi Standart ve Çerçeveleri (CRISC, ISO 27001 )
 • VMware HealthCheck Hizmetleri
 • SonicWall Firewall HealthCheck Hizmetleri
 • Microsoft Active Directory Topolojisi HealthCheck Hizmetleri
 • Microsoft Exchange HealthCheck Hizmetleri
 • LAN Mimarisi Denetim Hizmetleri
 • Yedekleme ve Disaster Site Planları Denetimi
 • Server & Storage Denetimi
 • Veri Merkezi Tam Denetimi

Daha Fazla Bilgi?

Danışmanlık Hizmetleri kuruma ve ihtiyaca özeldir, bu sebeple kurumunuz ihtiyaçlarınıza özel çözüm için lütfen bizimle iletişime geçiniz:


Profesyonel Hizmetler
İnsan - Süreç - Teknoloji Entegrasyonu