Kurulum Hizmetleri


Sonicwall Danışmanlık Hizmetleri

En Yetkin ve Tecrübeli Uzmanlar

İlk SNSP ve Trainer sertikasını biz aldık.


Sonicwall Danışmanlık Hizmetleri temel olarak bir organizasyonun ihtiyacı olan Sonicwall donanım/yazılım çözümlerinin ölçeklendirilerek kazanımını kapsar. Ağ Topolojinize ve İş beklentilerinize en uygun maliyet etkin çözümün bulunması ve güncel tehditlere karşı koyulabilmesi açısından bu hizmet kritik önemdedir. Bu hizmet donanımların tedarik edilmesinin yanı sıra, sistemin canlı ortamda kullanıma alınması için gereken kurulum ve yapılandırma aktivitelerinden oluşur.

Sonicwall Danışmanlık Hizmetleri

NovaBOLD olarak en önem verdiğimiz husus, yapılacak olan çalışmanın müşterimizin Kurumsal İş İhtiyaçlarına cevap veriyor olmasıdır. Bu bağlamda standart kurulum yapılandırma prosedürleri yerine, öncelikle müşterimizin iş ihtiyaçlarını analiz ederiz ve eldeki bulgulara dayanaral bir Proje Uygulama Planı oluştururuz. İkinci önem verdiğimiz konu ise müşterimizin temel olarak Sonicwall sistemini kendi kendine yönetebilme becerisine sahip olmasıdır, bu sebeple her projemizin kapanışında bir kaç saat temel yönetim eğitimine zaman ayırırız.

Sonicwall ürünlerinin yapılandırılması konusunda 2013 yılından bu yana hizmet vermekteyiz. Sonicwall markasının Türkiyedeki ilk Sonicwall Network Security Professional (SNSP) sertifikasına sahip danışmanı ve aynı zamanda Türkiye'deki ilk Sonciwall Trainer ünvanlı danışmanları NovaBOLD'ta yer almaktadır.

Hizmet İçeriği

Sonicwall donanım ve yazılımlarının canlı ortamda kullanıma alınması için bir dizi aktivite yerine getirilir. Bu aktiviteler kullanılan çözümün modeline göre değişkenlik göstersede temelde aşağıdaki yapılandırma çalışmaları yerine getirilir.

 • BT paydaşları ile görüşülerek kurumsal iş ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve bir proje uygulama planı oluşturulması
 • Sonicwall donanımının mysonicwall.com portalına kaydedilmesi ve lisansların aktivasyonu
 • Cihaz firmware güncelleme paketlerinin indirilip cihazın güncellenmesi
 • Local ve Cloud Backup ayarları
 • Temel Ağ ayarları yapılandırması (DHCP, DNS, DNS Proxy, Time, v.b.)
 • Temel Güvenlik Servislerinin yapılandırılması (IPS, GAV, Content Filter, Anti-Malware, Capture ATP v.b)
 • Ağ yolu tasarımı (routing, failover, load balance, SD-WAN, v.b.)
 • Uzaktan bağlantı yapılandırmaları (Site2Site VPN, IPSEC VPN, SSLVPN, L2TP VPN)
 • Access Rules yapılandırmaları
 • NAT & PAT tanımlamaları
 • AppControl ve/veya AppRule tanımlamaları
 • AppFlow yapılandırması
 • HA Tanımlamaları ve testleri
 • Local, LDAP, Radius kullanıcı doğrulamaları
 • DPI-SSL Client/Server yapılandırmaları
 • Log ayarları
 • Syslog Server tanımlamaları
 • Temel Sonicwall yönetim eğitimi

Hizmet Sunumu

Hizmet sunumu müşteri yerinde ve uzaktan olmak üzere iki farklı yöntemle yerine getirilir. Bazı durumlarda tamemen uzaktan hizmet şekilnde yerine getirilebilir.

Hizmet Ücretledirme

Sonicwall TZ, NSa, NSsp ve NSv serisi Firewall ekipmanları için farklı ücretlendirme politikaları söz konusudur. Yapılandırılacak sistemin diğer sitelerle VPN bağlantısı, diğer sistemlerle entegrasyonu (Active Directory, LDAP, Radius, LogServer, v.b.), Routing planlaması v.b. kriterlere göre ücretlendirme değişkenlik gösterir. Bu sebeple proje bazında teklif alınması gerekir.