Bilgi Teknolojileri

Eğitim Hizmetleri

Profesyonel Gelişiminiz İçin Gereken Uzmanlık Eğitimleri

Hizmetin Tanımı

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri 2013 yılında kurulduğundan bu yana ana iş kolu olarak Bilgi Teknolojileri alanıda Danışmanlık ve Eğitim hizmetlerini yerine getirmektedir. Bilişim profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu özel popüler ürün ve yakalaşımlara yönelik eğitimleri düzenler ve sunumunu yaparız. Bazı eğitimleri direkt global ürün üreticilerinden/tedariçilerinden alarak, bazı eğtimleri ise deneyimli kadromuz ile geliştirerek müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bilişim profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimler genelllikle en fazla 2 gün ile 5 gün arası sürelidir. Çalışanların mesai yükümlülüklerinden dolayı daha uzun süreli eğitimler hem kullanışlı değildir hem de tercih edilmemektedir.

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Eğitim Hizmetleri

Eğitmenlerimizin hepsi saha tecrübesine sahip çok deneyimli bilişim danışmanlarıdır. Eğitimlerde üretici müfredatını takip etmenin yanı sıra, firmalarda yaptıkları projelerde edindikleri deneyimleri, destek hizmeti verirken en çok karşılaştıkları sorunları ve denetim çalışmalarında en çok karşılaştıkları konfigürasyon ve güvenlik hatalarını katılımcılarla paylaşarak çok boyutlu bir öğrenme süreci oluşturmayı amaçlarlar. Her eğitimden önce katılımcıların firmalarındaki aktif proje durumları sorgulanır ve ihtiyaca göre müfredata eklemeler yapılabilir.

Açık Sınıf ve Kapalı Grup Eğitimler Ne Demektir?

Kurumsal eğitimlerimiz Açık Sınıf ve Kapalı Grup eğitimler olmak üzere 2 farklı katılım profilinde düzenlenir. Açık Sınıf Eğitimler, web sitemizde ilan edilen ve ilgi duyan herkesin katılımına açık oaln eğitimlerdir, bu eğitimlerin katılımcıları farklı firma/kurumlardan oluşan karma bir sınıfı oluşturur. Açık sınıf eğitimlerin açılabilmesi için en az 4 kişilik bir katılımın olması beklenir. Kapalı Grup eğitimler ise bir firma ya da kuruma özel eğitimlerdir, tüm katılımcılar aynı firmadan katılım sağlar. Eğitim yeri isteğe göre firma yeri ya da NovaBOLD eğitim salonu olabilir.

Resmi İçerikli Eğitim / Özel İçerikli Eğitim (İş Atölyesi) Karşılaştırması

Eğitimler "resmi müfredat içerikli" veya "özel içeriki ş Atölyesi (workshop)" olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki tip eğitiminde birbirlerine karşı avantajları söz konusudur. Örnek vermek gerekirse, resmi eğitimler üretici müfredatınnı takip eder ve çoğunlukla üretici sertifika sınavlarına giriş ön koşulunu sağlar, özel içerikli eğitimler sertifikasyon amaçlı kullanılamaz. Diğer taraftan iş atölyeleri ise kurumun ihtiyaç duyduğu ve bilgi eksiği olan konulardan bir müfredat oluşturur ve müfredat takip ederek nokta atışı bir eğitimle tam isteye dönünm bilgi ve pratik aktiviteleri içerir. İş atölyeleri işin sertifikasyonundan daha çok öğrebmeye yönelik çalışmalardır, eğitim sonunda üretici sertifikası yoktur ancak NovaBOLD'un eğitime katılım sertifikası verilir.

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Eğitim Hizmetleri

Kurumların eğitim ihtiyaçları değişkenlik göstersede, temel olarak eğitim ihtiyaçları belirlenirken aşağıdaki yöntem takip edilir.

 • Eğitime alacak insan kaynaklarının mevcut yetkinlikleri netleştirilir
 • Eğitimim temel amacı üzerinde uzlaşılır, böylece resmi eğitim/iş atölyesi konseptlerinden birisine dönülür
 • İhtiyaç duyulan eğitim veya eğitimler kesinleştirilir
 • Eğitimin sunumuna kara verilir uzaktan/sınıf
 • Eğitim tipine karar verilir Açık Sınıf/Kapalı Grup
 • Eğitim tarihi planlanır ve duyurusu yapılır, resmi eğitim ise ilgili üretici portallarında katılımcıları isimleri girilir
 • Eğitim materyallari (kitap, PDF ve LAB bağlantıları) eğitim öncesinde katılımcılara teslim edilir
 • Eğitim Sunumu yapılır. Katılımın interaktif olması sağlanır.
 • Resmi eğitimlerde üreticiler tarafından yüzde 80 devam zorunluluğu vardır, eğitim süresince online yoklama alınır
 • Sertifikasyona hazırlık içeren bir eğitim ise resmi müfredat tamamlandıktan sonra genellik ek olarak örnek sınav soruları üzerinde çalışılır
 • Eğtim sonuda memnuniyet değerlendirme anketi yapılır

Hizmetin Sunumu

 • NovaBOLD eğitim salonlarında, müşteri yerinde ya da uzaktan hizmet olarak planlanır
 • Tecrübeli, alanında uzman ve sertifikalı eğitmenlerimiz ile yerine getirilir
 • Eğitimler resmi ya da özel bir müfredatı takip eder, gerekli ise teorik derslere ilave olarak pratik deneyim sağlayan LAB çalışmalarına katılım sağlanır.
 • Bazı resmi eğitimlerde devam zorunluluğu vardır
 • Internet hız gereksinimlerini karşılayan her yerden uzaktan eğitimerimize katılım sağlanabilir
 • Eğitim ihtiyacına göre diğer firmalarla alt yüklenici anlaşması yapılabilir

Teknoloji Kapsamı

NovaBOLD olarak üretici/tedarikçi özel müfredatlı eğitimleri sunmanın yanı sıra, kendi özel içerikli teoarik ve iş atölyesi düzenindeki eğitimlerimizi de sunmaktayız.

NovaBOLD Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri

 • Resmi VMware Sanallaştırma Eğitimleri
 • Sonicwal Eğitimleri
 • COBIT Eğitimi
 • ITIL Eğitimi
 • ISO27001 Auditor ve Lead Auditor Eğitimi
 • ISO38500 Eğitimi
 • HP Sunucu Yönetimi Eğitimi
 • HP Veri Depolama Sistemleri Yönetim Eğitimi
 • KVKK Farkındalık Eğitimi
 • Temel Ağ Terminolojisi Eğitimi
 • İleri Ağ Teknolojiler Eğitimi
 • Ubuntu Linux ile Temel Sunucu Hizmetleri
 • Ubuntu Linux İleri Mesajlaşma Teknikleri
 • Ubuntu Linux ile Web Sunucu ve Revers Proxy Teknikleri ve Uygulama Alanları
 • ManageEngine Ürünleri Temel Eğitimleri
 • Veeam Yedekleme ve Çoğaltma İşleri Temel Yönetim Eğitimi

Daha Fazla Bilgi?

Danışmanlık Hizmetleri kuruma ve ihtiyaca özeldir, bu sebeple kurumunuz ihtiyaçlarınıza özel çözüm için lütfen bizimle iletişime geçiniz:


Profesyonel Hizmetler
İnsan - Süreç - Teknoloji Entegrasyonu