Eğitim Memnuniyeti


4.91/5

VMware Eğitimleri Memnuniyet Ortalaması


2014 - 2023 ikinci çeyrek tarihleri arasında NovaBOLD olarak sunumunu yaptığımız 274 adet resmi eğitimin katılımcı memnuniyet ortalaması 5 üzerinden 4.91 olarak ölçümlenmiştir. Katılımcı geri bildirimleri tarafsız konumdaki HPES ve VMware tarafından toplanmıştır (Kaynak: VMware VMLearn Portalı).


2014 - 2023 (Q2) tarihleri arasında

274 Adet

Düzenlenen Resmi Eğitim Sayısı

1.302 Gün

Toplam Gün Sayısı

1.973 Kişi

Eğitimlerdeki Katılımcı Sayısı


Resmi VMware eğitimlerine kayıt yaptıran katılımcılarını kişisel bilgileri ve eğitim tarihçesi, eğitimi düzenleyen kuruluştan bağımsız olarak, VMware tarafından VMware MyLearn Portal üzerinde tutulur. VMware MyLearn Portal resmi eğitim katılımıcılarını günlük yoklamasının takibinin yanı sıra eğitim ortamının ve eğitmenin performansını tarafsız bir şekilde takip eder. Düzenlenen her bir resmi eğitime ait performans bilgileri bu portal üzerinde saklanır. Bu bilgiler temel olarak;

  • Eğitim ortamının eğitim için uygunluğu,
  • Eğitim malzemelerinin yeterliliği,
  • Eğitimin içerik olarak yeterliliği,
  • Eğitmenin teknik bilgisi, becerileri ve sunum yetenekleri
gibi önemli eğitim performans bilgilerini kapsar. İşte biz burada eğitime katılan katılımcıları tarafsız bir şekilde VMware ve HPES tarafında yapılan değerlendirme anketlerinin sonuçlarını paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

2014 - 2023-Q2 (ikinci çeyrek) tarihleri arasındaki tüm Resmi VMware Eğitimlerimize katılan katılımcıların VMware MyLearn portalı üzerinde hakkımızda yaptıkları performans değerlendirme sonuçları işimize verdiğimiz önemin, özenin ve saygının bir göstergesidir.

Bizi değerlendirerek gelişimimize katkı gösteren tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ederiz.