VMware HealtCheck


Resmi VMware Eğitimleri

VMware vSphere HealthCheck

VMware en iyi Pratikleri ile Uyumluluk


VMware vSphere HealthCheck (vSphere Sağlık Kontrolü) hizmeti ile VMware vCenter Server, vSphere Clusters ve tüm ESXi host sistemlerini kapsayan VMware vSphere ortamını gözden geçirme ve iyileştirme önerilerinin raporlanması amaçlanmaktadır. Kurumsal bilgi teknolojileri altyapılarının temelini oluşturan sanallaştırma katmanınında oluşabilecek hatalar, üzerinde bulunan tüm sistemlere direkt etki edebilir. Bu etkiler sistem güvenliğinden, verimliliğine ve yüksek erişilebilirliğine kadar pek çok farklı alanda değişkenlik gösterir. Bu bağlamda HeatthCheck hizmeti çok boyutlu bir denetim raporu sağlar. Bu rapor her alanda olası iyileştirme önerilerini kapsar.

Hizmetin en iyi sonuçlar üretebilmesi için Proje Planı oluşturulur ve tüm çalışma bu plana sadık kalınarak yerine getirilir.

Anahtar Kazanımlar


 • VMware vSphere ortamı ile ilgili uzmanların olası iyileştirme önerilerini içeren rapor
 • Otomasyon ile çalışan araç setleri ve deneyimli uzmaların görüşlerine bağlı olarak çok boyutlu risk analizi ve buna bağlı risk indirgemesi
 • Uygulanabilir bir iyileştirme yol haritası

Hizmet Kapsamı


Hizmet kapsamı aşağıdaki aktivitelerden oluşur:

 • Mevcut sanallaştırma mimarisini değerlendir
 • Müşteri vSphere ortamının (ESXi hosts ve vCenter Server), kanıtlanmış VMware pratikleri ile uyumluluğunu gözden geçir
  • Aktivite Parametre Açıklama
   Mimari Tasarım Gözden Geçirme 1 Mevcut ortam için mimari tasarım iş atölyesi
   Ortam Gözden Geçirme 1 Müşteri ortamı gözden geçirme çalışmaları
   Health Analyzer Hazırlama 1 VMware Health Analyzer araç seti kurulum ve yapılandırma
   vCenter Servers 4'e kadar VMware vCenter Sunucuların analizi
   vSphere Clusters 8'e kadar vSphere Cluster yapı analizi
   ESXi Host'lar 256'ya kadar ESXi Host'ların analizi


Proje Adımları


Faz 1: Başlatma

Kıdemli danışmanımız 1 proje başlatarak kritik paydaşları bu projede yer almasını sağlar.

Yapılacak ilk toplantıda aşağıdaki konular değerlendirilir:

 • Projenin gerekçeleri, kapsam ve hedefleri
 • Proje süresi, zaman çizgisi, planlamalar ve lojistik
 • Proje süresince NovaBOLD ile çalışacak kritik müşteri takım üyelerinin tanınması
 • VMware teknlojileri için gereken ön koşulların ortamdaki varlığının değerlendirilmesi

Çıktılar: Projeye Başlatma Çağrı Dökümanı

Faz 2: Planlama

NovaBOLD müşteri proje sorumluları ve yöneticilerinin olduğu bir kick-off toplantısına liderlik eder. Proje sponsoru ve paydaşlarının projeden beklentilerin alır ve olası süre ile ilgili bilgiler paylaşılır.

Bu toplantının amaçları:

 • NovaBOLD takımını, rol ve sorumluluklarını tanıtma
 • Proje hedefleri, fazlar ve kritik tarihleri paylaşma
 • İletişim ve raporlama süreçleri üzerinde anlaşama ve bir İletişim Planı oluşturma
 • Proje beklentilerini, rol ve sorumlulukları netleştirme

NovaBOLD Proje Yöneticisi ve Müşteri Proje Yöneticisi Proje Planını birlikte oluştururlar.

Çıktılar:

 • İletişim Planı
 • Proje kick-off toplantısı
 • Proje Planı

Faz 3: Uygulama

NovaBOLD müşteri proje takımına iş atölyeleri ve müşteri ortamına özel veri toplama aktivitelerinde liderlik eder. Bu aşamada mevcut durum ve hedeflenen durum arasıdaki boşluk netleştirilir.

NovaBOLD aşağıdaki çalışmaları yapar:

 • İhtiyaç kadar değerlendirme iş atölyesi düzenleme
 • Sonuç raporunda detaylandırılan bulguların özet sunumu
 • Müşteri VMware ortamı yapılandırma parametrelerinin VMware en iyi pratikleri ile uyumluluğunu karşılaştıran bir değerlendirmeyi Sonuç raporuna ekler

Çıktılar:

 • Değerlendirme İş Atölyeleri
 • Özet Sunum
 • Özet Rapor

Faz 4: Kapatma

NovaBOLD proje yöneticisi, müşteri proje yöneticisi ile birlikte kapanış toplantısı düzenler.

Çıktılar:

 • Özet Sunum
 • Kapanış Toplantısı